Quản lý Tòa nhà – Chung cư

Đăng ký

Khóa học quản lý tòa nhà

Khóa học quản lý tòa nhà gồm cao ốc văn phòng, khu thương mại, chung cư, cũng như quản lý bất động sản nói chung là lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam, đội ngũ cán bộ chuyên viên quản lý chủ yếu là tự đào tạo thông qua thực tế công việc.

Khóa học quản lý vận hành chung cư

Khóa quản lý vận hành nhà chung cư đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Khóa học quản lý kỹ thuật tòa nhà

Quản lý hệ thống M&E và kỹ thuật tòa nhà, nhà chung cư, khu thương mại phức hợp là một lĩnh vực đòi hỏi phải có tính chuyên nghiệp cao. Trong đó, hệ thống kỹ thuật ở các cao ốc văn phòng được ví như mạch máu của hệ thống