Quản Trị Nhân Sự

Đăng ký

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và Lập, Thẩm định dự án đầu tư

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ LẬP, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Module I: Phân tích, lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (khai thác cảng) Để triển khai […]

Khóa học Kỹ năng giáo tiếp, Bán hàng và Chăm sóc khách hàng

Làm sao bán được sản phẩm, càng nhiều càng tốt, là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của tất cả các doanh nghiệp. Khi mua hàng, người tiêu dùng bị ảnh hưởng rất lớn […]

Khóa học quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nhân sự là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm sinh lý, xã hội, đạo đức, việc trả lương…Nó là sự hòa trộn giữa khoa học và nghệ thuật – nghệ thuật quản trị con người.

Khóa học lập kế hoạch công việc

Khóa học lập kế hoạch công việc (kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc) là một kỹ năng cần thiết không chỉ với các cấp lãnh đạo mà còn với toàn thể nhân viên trong công ty.

Kỹ năng Giám sát và Quản lý sản xuất

Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành các sản phẩm (dịch vụ) […]

Ứng dụng Kaizen và 5s trong Quản lý sản xuất

ỨNG DỤNG KAIZEN VÀ 5S TRONG QUẢN LÝ SẢN XUẤT Kaizen là một quá trình cải tiến liên tục, trong đó mọi thành viên trong tổ chức từ lãnh đạo đến nhân viên đều được […]

Bảo trì bảo dưỡng công nghiệp Mô hình kỹ thuật của TCT TCSG

Module I: Bảo trì bảo dưỡng công nghiệp (chuyên sâu) Từ Bảo dưỡng – maintenance – trong tiếng Anh xuất phát từ động từ ‘maintain’, có nghĩa là “duy trì”. Điều này có nghĩa là […]