Tài chính – kế toán

Đăng ký

THÔNG BÁO Chiêu Sinh Khóa học Kế toán trưởng và Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC

Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp.

Khóa học quản trị hành chính văn phòng

Khóa học quản lý hành chính văn phòng bồi dưỡng kiến thức pháp lý, nghiệp vụ quản trị văn phòng, kỹ năng giao tiếp nơi cơ quan, công sở và kỹ thuật về soạn thảo và lưu trữ văn thư cho đội ngũ cán bộ – nhân viên trong các công ty.

Lập và Thẩm định dự án đầu tư

Nội dung của công tác lập dự án, điều tra khảo sát thu thập thông tin, kỹ năng lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, nội dung của dự án đầu tư. Chức năng, nhiệm vụ của chủ nhiệm lập dự án. Kỹ năng bảo vệ dự án.

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và Lập, Thẩm định dự án đầu tư

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ LẬP, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Module I: Phân tích, lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (khai thác cảng) Để triển khai […]

Khóa học Phân tích quản trị tài chính

Khóa học giúp chuẩn đoán một cách đúng đắn những căn bệnh của doanh nghiệp, dự báo được tác động của các quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp đến tình hình hoạt động công ty.

Khóa học Giám đốc Điều hành – CEO

THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (Phương châm hiểu “cứng” biết “mềm”) Trong một phát biểu gần đây, hôm 20/5/2010 Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng […]

Khóa học Khung phân tích và Lập kế hoạch kinh doanh

Khóa học nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp kiến thức và kỹ năng lập và trình bày kế hoạch kinh doanh. Qua đó có thể thiết kế và/hoặc điều chỉnh công tác xây dựng và trình bày kế hoạch của doanh nghiệp mình.

Kỹ năng Giám sát và Quản lý sản xuất

Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành các sản phẩm (dịch vụ) […]

Phương pháp hiệu quả để thiết lập mục tiêu và vận hành hệ thống BSC – KPIs

PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU  VÀ VẬN HÀNH HỆ THÔNG BSC – KPIs Bất cứ một doanh nghiệp nào muốn thành công và phát triển đều phải xác định được tầm […]