Xây dựng – Bất động sản

Đăng ký

Khóa học Giám sát thi công xây dựng công trình

Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp gửi nội dung chi tiết của Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành.

Khóa học Chỉ huy trưởng công trình

Khóa học giúp đảm bảo quá trình thi công vận hành liên tục và hiệu quả. Công tác quản lý thi công không hiệu quả làm cho việc xây dựng các công trình bị kéo dài và gây lãng phí rất lớn.

Khóa học An toàn lao động

Khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an toàn lao động ngày càng cao của các doanh nghiệp, đơn vị.

Khóa học Giám đốc dự án

Khóa học nhằm giúp nắm được các quy định hiện hành, những công cụ và kỹ thuật quản lý dự án tiên tiến đang được áp dụng ở các nước có nền kinh tế phát triển, cũng như các kỹ năng cần thiết của một Project Manager.

Khóa học Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Quản lý dự án đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực, điều này có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công việc của dự án, xác định và lên lịch cho các nguồn lực thực hiện công việc này.

Khóa học Định giá xây dựng

Khóa học nhằm đáp ứng điều kiện năng lực cho tổ chức và cá nhân hành nghề trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Khóa học đấu thầu

Khóa học đấu thầu cung cấp kỹ năng lập kế hoạch đấu thầu và sơ tuyển nhà thầu.Trình tự tổ chức đấu thầu cho các gói thầu. Yêu cầu và kỹ năng lập hồ sơ mời thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng.

Khóa học lập dự toán xây dựng công trình

Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, vấn đề quan trọng nhất và được quan tâm nhiều nhất của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu xây dựng là: xác định chính xác tổng chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Khóa học Kiến thức Pháp luật hợp đồng

Khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật những quy định pháp luật về hợp đồng, các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp trong hợp đồng.

Khóa học quản lý hợp đồng theo fidic

Khóa học quản lý hợp đồng fidic cung cấp rất nhiều kiến thức hay, các dạng mẫu điều kiện hợp đồng này đã trở thành quen thuộc với các cơ quan nhà nước, các giới kinh doanh xây dựng.

Trang 1 trong 212