Xây dựng – Bất động sản

Đăng ký

Khóa học Nghiệm thu thanh quyết toán công trình

Khóa học nghiệm thu công trình cung cấp cho học viên kiến thức, cập nhật các văn bản mới về nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tế.

Khóa học Ứng dụng MS Project trong Quản lý dự án

Quản lý dự án xây dựng là một tiến trình từ lập kế hoạch, tổ chức và quản lý việc phân bổ các nguồn lực và giám sát việc thực hiện các công tác phù […]

Khóa học phong thủy

Khóa học nhằm giúp những người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, kiến trúc và xây dựng hiểu sâu hơn về triết lý của thuật phong thủy và đặc biệt ứng dụng được vào thực tiễn công tác, tư vấn, giới thiệu cho khách hàng.

Khóa học Bất động sản

THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ BẤT ĐỘNG SẢN Theo quy chế cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành […]

Trang 2 trong 212