Học viên

Đăng ký

Hướng dẫn cài đặt oracle crystal ball

Oracle Crystal Ball là một add-in dành cho Excel nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới dự báo, mô phỏng Monte Carlo và tối ưu hóa mô phỏng. Các ứng dụng của Crystal […]

Download Bài giảng

LINK DOWNLOAD TRỌN BỘ BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CÁC KHÓA HỌC:  (Anh/Chị tải tất cả các phần về máy và chép vào cùng 1 thư mục và giải […]