Kết quả Kiểm tra

Đăng ký

Kết quả kiểm tra khóa học BDNV Giám sát thi công xây dựng công trình K.62

Đề nghị các anh chị học viên kiểm tra các thông tin cá nhân (họ, tên, ngày tháng năm sinh, ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ). Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ […]

Kết quả kiểm tra khóa học BDNV Giám sát thi công xây dựng công trình K.61

Đề nghị các anh chị học viên kiểm tra các thông tin cá nhân (họ, tên, ngày tháng năm sinh, ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ). Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ […]

Kết quả kiểm tra khóa học BDNV Định giá xây dựng K.32

Đề nghị các anh chị học viên kiểm tra các thông tin cá nhân (họ, tên, ngày tháng năm sinh, ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ). Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ […]

Kết quả kiểm tra khóa học BDNV Định giá xây dựng K.31

Đề nghị các anh chị học viên kiểm tra các thông tin cá nhân (họ, tên, ngày tháng năm sinh, ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ). Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ […]

Kết quả kiểm tra khóa học BDNV Giám sát thi công xây dựng công trình K.60

Đề nghị các anh chị học viên kiểm tra các thông tin cá nhân (họ, tên, ngày tháng năm sinh, ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ). Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ […]

Kết quả kiểm tra khóa học BDNV Giám sát thi công xây dựng công trình K.59

Đề nghị các anh chị học viên kiểm tra các thông tin cá nhân (họ, tên, ngày tháng năm sinh, ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ). Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ […]

Kết quả kiểm tra khóa học BDMV Giám sát thi công xây dựng công trình K.58

Đề nghị các anh chị học viên kiểm tra các thông tin cá nhân (họ, tên, ngày tháng năm sinh, ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ). Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ […]

Kết quả kiểm tra khóa học BDNV Định giá xây dựng K.33

Đề nghị các anh chị học viên kiểm tra các thông tin cá nhân (họ, tên, ngày tháng năm sinh, ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ). Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ […]

Kết quả kiểm tra khóa học BDNV Giám sát thi công xây dựng công trình K.61

Các anh chị học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân. Nếu có sai sót, sửa đổi bổ sung anh chị  vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để kịp thời […]

Trang 20 trong 20« Trang đầu...10...1617181920