Tư vấn

Đăng ký

Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của Leadman có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định […]

Tư vấn Quản lý Dự án

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN a. Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng; b.    Quản lý chi phí; c.    Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng; d.    Quản lý […]