Category Archives: Uncategorized

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại EVN HCMC

Trong 2 ngày 10 – 12/9/2019 tại TP.HCM, Tổng công ty điện lực (EVNHCMC) đã tổ chức Khóa tập huấn về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các đơn vị thuộc EVNHCMC. Khóa đào tạo được EVNHCMC giao Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Viện […]

Khóa học chỉ huy trưởng công trình

KHÓA HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/09 về điều kiện năng lực của Chỉ huy trưởng công trường xây dựng. Căn cứ Quyết định số 586/QĐ – BXD của Bộ Xây dựng ngày 18/04/2007 về […]

Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

a

THÔNG BÁO ÔN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân […]