Đội ngũ giảng viên

Thạc sỹ NGUYỄN VĂN BÂN

Giảng viên Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ,
Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Bân là giảng viên môn: Phân tích tài chính. Ông Bân có bằng cử nhân kinh tế về Ngân hàng, Thạc sỹ kinh tế về Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Ông Bân hiện đang tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng tổ chức tại Tp.HCM, và cũng là Hội viên Hội Kế toán Việt Nam.

E-mail: nguyenvanban@hcm.vnn.vn

Thạc sỹ NGUYỄN HOÀI BẢO

Trợ lý Nghiên cứu và Trợ giảng
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Tp. Hồ Chí Minh

E-mail: baonh@fetp.vnn.vn

Tiến sỹ NGUYỄN TẤN BÌNH

Viện phó – Viện Leadman
Giảng viên, Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh,
Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Tấn Bình là giảng viên các môn: Kế toán, Phân tích tài chính, Thẩm định dự án đầu tư. Ông có bằng Thạc sỹ kinh tế tại Đại học Kinh tế Tp.HCM. Ông tốt nghiệp khoá Kinh tế học Ứng dụng để Phân tích chính sách (khoá IV) tại Trường Fulbright (FETP). Ông có bằng Tiến sỹ Kinh tế tại trường Đại học Southern California – SCUPS (Hoa Kỳ). Từ năm 2000 đến nay, tại FETP là trợ giảng, đồng giảng viên các môn: Phân tích tài chính, Thẩm định dự án đầu tư, Kế toán tài chính. Ông tham gia giảng dạy các khóa Kế toán trưởng, ôn thi Kiểm toán viên Quốc gia tại Tp.HCM từ năm 1998 đến nay, tham gia phản biện chuẩn mực kế toán Việt Nam, và cũng là hội viên Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

E-mail: tanbinh@hcm.vnn.vn, tanbinh@ou.edu.vn

Viện phó – Viện Leadman

Thạc sỹ LƯƠNG VĂN CẢNH

Ông Lương Văn Cảnh có bằng Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng dân dụng tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM, cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Mở Tp.HCM, Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Ông Cảnh cũng đã tham dự các khóa học ngắn hạn về quản lý dự án trong nước (Bộ tổ chức) và nước ngoài (Cộng hòa Pháp) tổ chức. Ông là tác giả của chương trình tính dự toán Deluxe đang được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Sách hướng dẫn và CD-ROM của chương trình này đang chuẩn bị phát hành rộng rãi toàn quốc qua kênh phối của công ty phát hành sách khu vực II. Gần 15 năm công tác trong lĩnh vực quản lý dự án nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, có thể giúp học viên giải đáp các thắc mắ́c trong lĩnh vực quản lý dự án và tổ chức đấu thầu.

E-mail: luongvancanh@hcm.vnn.vn

Tiến sỹ NGÔ BÌNH CHUNG

Ông Ngô Bình Chung là Trưởng phòng nghiệp vụ, Cục thuế tỉnh Bình Thuận. Ông Chung tham gia giảng các chuyên đề Luật thuế và Báo cáo thuế cho các khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng.

E-mail: leadman@leadman.edu.vn

Chuyên Gia CHÂU ĐẠT

Tổng Giám đốc Công ty Meinhardt
Giảng viên các Khóa học Quản lý dự án xây dựng do Viện tổ chức

E-mail: dat.c@ou.edu.vn

Giáo sư, Tiến sỹ NGUYỄN VĂN ĐẠT

Thạc sỹ HUỲNH THẾ DU

Giảng viên, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP)

Ông Huỳnh Thế Du là giảng viên các môn: Phân tích tài chính, Marketing địa phương, Thẩm định dự án đầu tư. Ông Du tốt nghiệp khoá Kinh tế học Ứng dụng và Chính sách công (niên khoá 2000-2001) tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP). Từ năm 2004 đến nay, là trợ giảng, đồng giảng viên các môn: Phân tích tài chính, Thẩm định dự án đầu tư tại FETP. Ông tham gia giảng dạy thường xuyên các khóa Kế toán trưởng, các khoá tập huấn về Lập và thẩm định dự án đầu tư tại Tp.HCM và Hà Nội từ năm 2004 đến nay. Hiện nay Ông Du là giảng viên cơ hữu của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP).

E-mail: duht@fetp.vnn.vn

Tiến sỹ VŨ HỮU ĐỨC

Giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường ĐH Kinh tế TPHCM

 

Thạc naked celebs sỹ DIỆP DŨNG

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước TPHCM
Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
Phó Ban Quản lý Dự án, Khu Công nghiệp Hiệp Phước

Ông Diệp Dũng giảng môn Phân tích Tài chính. Ông có bằng Thạc sĩ Khoa học về Tài chính Công ty của Đại học Bentley (Hoa kỳ), tốt nghiệp khóa Kinh tế học Ứng dụng dùng cho Phân tích Chính sách (năm học 1996-1997) của FETP, và tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Tp.HCM.

E-mail: diepdung68@hotmail.com, diepdung@fetp.vnn.vn