Giới thiệu

Đăng ký

Giới thiệu viện

Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập. Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức khoa học, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, cải tiến công nghệ. Chức năng chủ yếu của Viện bao gồm:

Nghiên cứu khoa học – Chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu, tham gia công tác tư vấn, phản biện với các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Thực hiện các nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt thuộc các lĩnh vực: chính sách phát triển kinh tế, luật, thuế, quản trị doanh nghiệp…
Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân, sở ngành thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.
Nghiên cứu, huấn luyện và chuyển giao công nghệ – kỹ thuật quản trị doanh nghiệp: khảo sát phân tích thị trường, lập và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống thông tin kế toán – kiểm toán, quản trị tài chính…
Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Hợp tác đào tạo

Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo & Quản trị doanh nghiệp (Leadman SRI) liên kết với các đơn vị giáo dục trong và ngoài nước tổ chức đào tạo các khóa học dài hạn:

 • Trung cấp chuyên nghiệp các ngành: Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán…
 • Cao đẳng các ngành: Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh…
 • Đại học tại chức, chính quy bằng hai các ngành: Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh…
 • Thạc sỹ quản trị kinh doanh, tài chính do các Trường Đại học uy tín ở Hoa Kỳ, Anh quốc, Úc cấp.

Tổ chức các khóa học ngắn hạn

 • Giám đốc điều hành (CEO)
 • Giám đốc tài chính (CFO)
 • Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư (PM)
 • Quản lý tòa nhà (Building Management)
 • Huấn luyện an toàn lao động cho các công ty xây dựng
 • Bồi dưỡng kiến thức bất động sản (Môi giới, Quản lý sàn, Định giá BĐS)
 • Ứng dụng phong thủy trong kiến trúc, xây dựng và bất động sản
 • Lập và thẩm định dự án đầu tư
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Giám sát thi công xây dựng công trình
 • Kỹ sư định giá xây dựng
 • Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường
 • Lập dự toán xây dựng công trình
 • Ứng dụng Ms.Project trong quản lý dự án
 • Bồi dưỡng Kế toán trưởng
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị văn phòng, soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
 • Kỹ năng thực hành khai thuế và làm báo cáo thuế.

Tầm nhìn

Trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, nghiên cứu về quản trị nhân sự, phát triển con người và kết nối cộngđồng.

Trở thành một tổ chức luôn mang lại niềm tự hào cho nhân viên.

Sứ mệnh

Đồng hành cùng doanh nghiệp bằng tri thức, sự tận tụy và uy tín thương hiệu.

Lấy thành công của doanh nghiệp làm mục tiêu, triết lý trong mọi hoạt động.

Luôn sẵn sàng học hỏi để đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất các nhu cầu quản trị nhân sự và phát triển con người của doanh nghiệp.

Tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao tri thức, làm việc chuyên nghiệp, và sống hạnh phúc.

Giá trị cốt lõi

Sáng tạo

Đoàn kết

Tận tâm

Download Tài Liệu Khóa học dl