HỆ THỐNG CẤP CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC

Đăng ký

Quy trình hệ thống cấp chứng chỉ xây dựng trực tuyến toàn quốc.
website: http://chungchi.xaydung.gov.vn

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp
275 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
www. leadman.edu.vn – leadman@ledman.edu.vn
Tel: 08.3838.6520

noibo quytrinh

Download Tài Liệu Khóa học dl