Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Xây dựng

Đăng ký

THÀNH PHẦN HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 1. Hồ sơ đề nghị thi sát hạch, cấp mới, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, gồm:
 2. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng);
 3. 2. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và xác định hạng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (theo mẫu tại Phục lục số 01 Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng);

(có kèm theo hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm).

 1. 3. 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng;
 2. Giấy CMND của cá nhân (photo chứng thực);
 3. 5. Giấy giới thiệu của đơn vị, tổ chức trực tiếp quản lý;
 4. Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (photo chứng thực);
  (Viện Leadman được Bộ Xây dựng cấp phép Đào tạo và Cấp chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát, Quản lý dự án, Kỹ sư định giá…)
 5. Hợp đồng lao động và hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai (photo chứng thực);
 6. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (đối với trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung – bản gốc);
 7. 01 đĩa CD chứa các tệp tin ảnh màu chụp từ bản chính các nội dung hướng dẫn của mục 1, 2, 6, 7.
 1. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:
 2. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 11 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng);
 3. 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng;
 4. Giấy CMND của cá nhân (photo chứng thực);
 5. 4. Giấy giới thiệu của đơn vị, tổ chức trực tiếp quản lý;
 6. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (bản gốc);

Trong trường hợp cần thiết hoặc có nghi ngờ về tính trung thực của việc kê khai, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu cung cấp bản gốc để đối chứng.

 

nhan-vao-dau

DOWNLOAD MẪU HỒ SƠ 

Download Tài Liệu Khóa học dl