Kết quả kiểm tra học Quản lý vận hành nhà chung cư K.21

Đăng ký

Anh Chị học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân. Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ chức (ĐT: 38.38.6520 hoặc email: leadman@leadman.edu.vn) để kịp thời điều chỉnh.

Những Anh Chị không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm chi tiết.

Dự kiến sau 2 tuần sẽ có giấy chứng nhận.
Trân trọng

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ K.21

TT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH
NƠI SINH ĐIỂM XẾP LOẠI
1 Huỳnh Ngọc Bích 11/03/1984 Quảng Nam 8.0 Khá
2 Đặng Kim Chinh 18/05/1978 Hải Phòng 7.5 Khá
3 Lê Chí Công 29/09/1956 TP.HCM 7.5 Khá
4 Lê Minh Điền 26/05/1986 TP.HCM 8.0 Khá
5 Tôn Long Điền 13/10/1981 Quảng Ngãi 7.5 Khá
6 Bùi Minh Đức 04/05/1982 TP.HCM 7.0 Khá
7 Nguyễn Ngọc Hải 05/09/1991 Hải Phòng 8.0 Khá
8 Nguyễn Quang Hải 27/10/1973 Nghệ An 8.0 Khá
9 Trần Hiền 02/09/1964 Sài Gòn 7.0 Khá
10 Nguyễn Bá Hiếu 14/03/1979 Bình Định 7.0 Khá
11 Lê Ngọc Hùng 18/01/1970 Sài Gòn 7.5 Khá
12 Đinh Viết Hưng 17/08/1966 Đà Lạt 7.5 Khá
13 Phạm Đình Huy 21/02/1979 Bình Dương 7.0 Khá
14 Diệp Minh Khánh 30/08/1982 TP.HCM 8.0 Khá
15 Phạm Xuân Lãng 9/20/1969 Sài Gòn 9.0 Giỏi
16 Trần Đặng Duy Linh 20/03/1981 Biên Hòa 7.5 Khá
17 Nguyễn Kim Long 30/05/1983 Bình Định 8.0 Khá
18 Nguyễn Trí Nhân 10/11/1975 TP.HCM 7.0 Khá
19 Vũ Thị Như Quỳnh 06/08/1990 Quảng Ninh 8.0 Khá
20 Trần Viết Sách 06/11/1977 Hà Tĩnh 7.0 Khá
21 Đinh Văn Sơn 05/07/1975 TP. Vinh 8.0 Khá
22 Nguyễn Văn Thám 12/10/1970 Hưng Yên 7.0 Khá
23 Vũ Xuân Thăng 18/12/1966 Gia Định 7.0 Khá
24 Lưu Minh Thư 10/08/1987 Tiền Giang 7.0 Khá
25 Phạm Thị Nam Thương 16/03/1987 Kon Tum 7.5 Khá
26 Nguyễn Đình Trung 19/08/1980 Quảng Nam 7.0 Khá
27 Lê Diệu Cát Tường 28/11/1977 TP.HCM 7.0 Khá
28 Thái Văn Út 15/08/1985 TP.HCM 7.5 Khá

 

Download Tài Liệu Khóa học dl