Kết quả kiểm tra Khóa học Lập dự toán xây dựng công trình K.53

Đăng ký

Anh Chị học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân . Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ chức (ĐT: 38.38.6520 hoặc email: leadman@leadman.edu.vn) để kịp thời điều chỉnh.

Những Anh Chị không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm chi tiết.

Dự kiến tuần sau sẽ có giấy chứng nhận.
Trân trọng

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH K.53

TT HỌ VÀ TÊN SỐ CN
1 Trần Nguyên Hồng Ân DTXD 3426
2 Nguyễn Tuấn Anh DTXD 3427
3 Trần Duy Bình DTXD 3428
4 Nguyễn Trung Cần DTXD 3429
5 Nguyễn Tấn Đạt DTXD 3430
6 Lê Hoàng Hải DTXD 3431
7 Nguyễn Đức Hiền DTXD 3432
8 Dương Kim Hoạt DTXD 3433
9 Trần Quang Hưng DTXD 3434
10 Huỳnh Tố Như DTXD 3435
11 Nguyễn Văn Quý DTXD 3436
12 Đàm Ngọc Thanh DTXD 3437
13 Huỳnh Đặng Đan Thanh DTXD 3438
14 Nguyễn Phạm Vũ Tín DTXD 3439
15 Trần Đức Tri DTXD 3440
16 Phạm Thị Xuân DTXD 3441
17 Trần Hoàng Việt DTXD 3442
Download Tài Liệu Khóa học dl