Kết quả kiểm tra khóa học Quản lý dư án K.32

Đăng ký

Anh Chị học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân. Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ chức (ĐT: 38.38.6520 hoặc email: leadman@leadman.edu.vn) để kịp thời điều chỉnh.

Những Anh Chị không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm chi tiết.

Dự kiến sau 2 tuần sẽ có giấy chứng nhận.
Trân trọng

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH K.32

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM XẾP LOẠI
1 Huỳnh Thanh Bồng 03/08/1977 Đồng Tháp 7.2 Khá
2 Đặng Văn Hưng 20/09/1993 Bình Định 8.0 Khá
3 Nguyễn Đức Huy 26/09/1984 Nghệ An 7.6 Khá
4 Dương Đình Long 06/12/1986 Bình Định 8.0 Khá
5 Nguyễn Hoàng Long 26/02/1981 Quảng Ngãi 7.6 Khá
6 Nguyển Xuân Quảng 17/02/1959 Tp.HCM 7.6 Khá
7 Lê Phước Tam Sang 20/06/1975 Đà Nẵng 8.0 Khá

[fblike url=”https://www.facebook.com/pages/Leadman-sri/159709560893804″ style=”standard” float=”left” showfaces=”true” width=”450″ verb=”like” font=”tahoma”]

Download Tài Liệu Khóa học dl