Kết quả kiểm tra khóa học Quản lý vận hành chung cư K.20

Đăng ký

Anh Chị học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân. Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ chức (ĐT: 38.38.6520 hoặc email: leadman@leadman.edu.vn) để kịp thời điều chỉnh.

Những Anh Chị không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm chi tiết.

Dự kiến sau 2 tuần sẽ có giấy chứng nhận.
Trân trọng

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ K.20

TT HOÏ VAØ TEÂN NAÊM
SINH
NÔI SINH QUỐC TỊCH ÑIEÅM XEÁP LOAÏI
1 Trần Vĩnh An 29/12/1964 TP.HCM Việt Nam 8.5 Giỏi
2 Trần Nam Anh 22/06/1988 Bình Dương Việt Nam 8.5 Giỏi
3 Tất Vĩnh Cường 10/10/1977 TP.HCM Việt Nam 8.0 Khá
4 Đoàn Thanh Dũng 06/05/1971 TP.HCM Việt Nam 8.0 Khá
5 Trương Quốc Đại 07/08/1990 Kiên Giang Việt Nam 8.0 Khá
6 Nguyễn Lê Đạo 26/02/1982 Long An Việt Nam 8.5 Giỏi
7 Phạm Văn Hiếu 29/05/1975 Ninh Bình Việt Nam 8.5 Giỏi
8 Trần Nguyên Hoàng 13/12/1980 Bình Thuận Việt Nam 8.0 Khá
9 Nguyễn Trí Học 17/05/1982 Cà Mau Việt Nam 8.0 Khá
10 Trần Thị Mỹ Hồng 06/10/1992 Tiền Giang Việt Nam 8.5 Giỏi
11 Tạ Khánh Hùng 26/12/1980 Cà Mau Việt Nam 8.5 Giỏi
12 Nguyễn Quốc Hưng 03/02/1991 TP.HCM Việt Nam 8.0 Khá
13 Nguyễn Lan Hương 21/10/1975 Hà Nội Việt Nam 8.5 Giỏi
14 Đoàn Tân Kha 06/01/1991 Quảng Ngãi Việt Nam 8.0 Khá
15 Lê Minh Khánh 10/09/1980 TP.HCM Việt Nam 8.5 Giỏi
16 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 13/03/1981 TP.HCM Việt Nam 8.0 Khá
17 Nguyễn Lê Nhân 04/10/1982 TP.HCM Việt Nam 8.0 Khá
18 Nguyễn Thị Hồng Quế 10/06/1986 Hà Tĩnh Việt Nam 8.0 Khá
19 Trần Vĩnh Tâm 10/05/1975 Đồng Tháp Việt Nam 8.0 Khá
20 Nguyễn Bảo Toàn 1987 Kiên Giang Việt Nam 8.0 Khá
21 Trần Thị Thu Trâm 08/02/1975 TP.HCM Việt Nam 8.0 Khá
22 Võ Thành Trí 05/05/1991 Bình Dương Việt Nam 8.0 Khá
23 Dương Đình Tứ 22/12/1978 Nam Định Việt Nam 8.5 Giỏi
24 Nguyễn Thanh Tuấn 15/09/1976 Đồng Nai Việt Nam 8.0 Khá

[fblike url=”https://www.facebook.com/pages/Leadman-sri/159709560893804″ style=”standard” float=”left” showfaces=”true” width=”450″ verb=”like” font=”tahoma”]

Download Tài Liệu Khóa học dl