Kết quả kiểm tra Khóa học Quản lý vận hành nhà chung cư K.24

Đăng ký

Anh Chị học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân . Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ chức (ĐT: 38.38.6520 hoặc email: leadman@leadman.edu.vn) để kịp thời điều chỉnh.

Những Anh Chị không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm chi tiết.

Đã có giấy chứng nhận cuối khóa học mời Anh/Chị thu xếp thời gian đến nhận chứng nhận.
Trân trọng

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ K.24

TT HỌ TÊN S CMND NGÀY CẤP NƠI CP XẾP LOẠI
1 Nguyễn Thị 022896638 24/03/2005 TP.HCM Khá
2 Hồ Thảo Chi 025698320 17/11/2012 TP.HCM Giỏi
3 Nguyễn Thị Kim Chi 312015995 02/10/2006 Tiền Giang Khá
4 Vũ Mạnh Cường 001073000522 19/07/2013 Hà Nội Giỏi
5 Đoàn Trần Cường 024358481 26/04/2005 TP.HCM Khá
6 Lê Thùy Dung 250857074 07/06/2008 Lâm Đồng Khá
7 Đặng Tiến Dũng 001081000532 02/05/2013 Hà Nội Giỏi
8 Võ Thị Minh 021746993 05/06/2013 TP.HCM Giỏi
9 Nguyễn Tấn Hiên 281039655 08/10/2013 Bình Dương Giỏi
10 Nguyễn Huỳnh Hiển 321277903 30/12/2015 Bến Tre Khá
11 Vũ Ngọc Hương 023853190 26/06/2012 TP.HCM Khá
12 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 025360259 12/08/2010 TP.HCM Giỏi
13 Phạm Khắc Huy 025751296 10/06/2013 TP.HCM Khá
14 Lê Gia Khánh 023795319 30/01/2012 TP.HCM Giỏi
15 Nguyễn Huy Lai 022713032 04/07/2013 TP.HCM Khá
16 Lý Đạt Lâm 024379193 14/02/2006 TP.HCM Khá
17 Trương Hải Phong 023593263 25/09/2013 TP.HCM Giỏi
18 Phùng Lưu Tấn Phú 022804218 31/05/2002 TP.HCM Giỏi
19 Võ Nhất Phương 340985426 06/05/2010 Đồng Tháp Giỏi
20 Tạ Minh Sơn 341161543 23/02/2007 Đồng Tháp Khá
21 Phan Đoàn Xuân Thiện 025200528 26/10/2009 TP.HCM Khá
22 Lê Đình Tiến 022021372 12/03/2012 TP.HCM Giỏi
23 Nguyễn Thị Bích Trâm 024984886 19/06/2008 TP.HCM Giỏi

 

Download Tài Liệu Khóa học dl