Khóa học Bất động sản

Đăng ký

THÔNG BÁO KHÓA HỌC

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Theo quy chế cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

 Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản bổ sung sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2014. Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản.

Theo đó quy định: các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề. Trung tâm CPA phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM tổ chức với chi tiết như sau:

 1. Môi giới bất động sản
 2. Định giá bất động sản
 3. Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
 • Nội dung: Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007, (Chi tiết kèm theo), có bổ sung thêm những chuyên đề nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong đầu tư kinh doanh bất động sản hiện nay.
 • Đối tượng: Cán bộ điều hành, chuyên viên các doanh nghiệp, công ty kinh doanh bất động sản, địa ốc, sàn giao dịch bất động sản, các Ngân hàng, Công ty quản lý và phát triển Nhà, Các công ty xây dựng, Ban Quản lý dự án, các cá nhân có nhu cầu …
 • Ban giảng viên: Giảng viên các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các chuyên gia có uy tín và kinh nghiệm thực tiễn của lĩnh vực bất động sản, các công ty bất động sản…
 • Chứng chỉ: Theo quy định của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD, học viên tham dự nộp 02 ảnh 3 x 4, Những người tham dự khóa học Định giá bất động sản nộp bản sao bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên.
 • Chi phí khóa học:
 1. Lớp môi giới bất động sản: 1.800.000 đồng/ học viên
 2. Lớp định giá bất động sản: 2.000.000 đồng/ học viên
 3. Lớp quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản: 1800.000 đồng/ hv

bao gồm: đầy đủ tài liệu; văn bản pháp lý: Luật Kinh doanh bất động sản, mẫu hợp đồng mua bán địa ốc.., đĩa CD-ROM của khóa học.

(Giảm 30% học phí cho những người lấy chứng chỉ thứ 2 và 50% cho chứng chỉ thứ 3).

 • Đăng ký tại:
  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: 38.38.65.20; 667.84.867 – 84.967 – 667.81.867; Tel/Fax: 38.38.65.21; E-mail: leadman@leadman.edu.vn
  • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (Lầu 2, P.205); ĐT: 39.300.255 – 35.098.064; 39.300.210 (205); Tel/Fax: 39.300.845; E-mail: cpa@ou.edu.vn; cpa.edu.vn.

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

STT Tên chuyên đề Ban Giảng viên
PHẦN I: CÁC MÔN CƠ SỞ VỀ BĐS
01 Pháp luật về kinh doanh bất động sản 03  

LS.ThS. Lê Minh Nhựt

Luật sư Đoàn Tp. HCM; Giảng viên Đại học Mở

02 Thị trường bất động sản 03  

ThS Phạm Văn Hải

Tổng Giám đốc ACBR

03 Đầu tư kinh doanh bất động sản

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản (Nghị định 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 16/2010/TT-BXD).

03 ThS Phạm Văn Hải

 

03 Hợp đồng trong giao dịch bất động sản: thương lượng, soạn thảo, thực hiện, giải quyết tranh chấp. 01 LS.ThS. Lê Minh Nhựt

Luật sư Đoàn Tp. HCM; Giảng viên Đại học Mở

06 Chuyên đề bổ sung phần kiến thức cơ sở:

§  Thủ tục giao đất, thu hồi đất. Quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

§  Ứng dụng kiến thức về phong thủy trong giao dịch kinh doanh bất động sản.

02 ThS Nguyễn Thị Cẩm Vân

Trưởng phòng, Sở Tài nguyên Môi trường

ThS Nguyễn Duyên Linh

Giảng viên, Trường Đại học Nông Lâm

PHẦN II: MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN  
01 Tổng quan về dịch vụ môi giới BĐS 02 ThS Phạm Văn Hải

Tổng Giám đốc ACBR

02 Quy trình và kỹ năng môi giới BĐS 04 TS Vương Anh Kiệt

Chủ tịch Công ty BĐS Toàn Cầu – Hoa Kỳ

ThS Phạm Văn Hải

03 Marketing trong giao dịch bất động sản 03 ThS Ngô Đình Hãn

Trưởng phòng ACBR

04 Thực tập, thực hành:

Tìm hiểu thực tế hoạt động của một số văn phòng giao dịch bất động sản và viết báo cáo thu hoạch.

03 Công ty Bất động sản ACBR, Sàn giao dịch bất động sản
05 Thi cuối khóa (gồm 2 phần: kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn)

– Thời gian 90 phút

– Hình thức: Trắc nghiệm, bài luận

01 Viện Leadman sri
PHẦN III: VỀ ĐỊNH GIÁ BĐS  
01 Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản 02 TS. Nguyễn Văn Thọ

Tổng Giám đốc Công ty CP Định giá Miền Nam,

ThS. Đào Quang Dương

Trưởng phòng, Công ty CP Định giá Miền Nam

02 Quy trình và phương pháp định giá bất động sản 06 TS. Nguyễn Văn Thọ

ThS. Nguyễn Công Luận

03 Định giá bất động sản 04 TS. Nguyễn Văn Thọ

ThS. Nguyễn Công Luận

04 Thực tập, thực hành:

Định giá một bất động sản cụ thể và viết báo cáo thu hoạch

02 Công ty CP Định giá Miền Nam
05 Thi cuối khóa (gồm 2 phần: kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn)

– Thời gian 90 phút

– Hình thức: Trắc nghiệm, bài luận

01 Viện Leadman sri
PHẦN IV: QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN  
01 Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản 03 ThS Võ Đình Quốc

GĐ Công ty Bất động sản ThS Ngô Đình Hãn

TS Vũ Quang Hiển

Giám đốc Quỹ đầu tư bất động sản

02 Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản 04 TS Vương Anh Kiệt

ThS Phạm Văn Hải

 

03 Thực tập, thực hành:

Tìm hiểu thực tế hoạt động của một số văn phòng giao dịch bất động sản và viết báo cáo thu hoạch.

03 Công ty Bất động sản ACBR, Sàn giao dịch bất động sản
04 Thi cuối khóa (gồm 2 phần: kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn)

– Thời gian 90 phút

– Hình thức: Trắc nghiệm, bài luận

01 Viện Leadman sri

Theo quy chế cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

 Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản bổ sung sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2014. Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản.

Theo đó quy định: các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề

Đối tượng: Cán bộ điều hành, chuyên viên các doanh nghiệp, công ty kinh doanh bất động sản, địa ốc, sàn giao dịch bất động sản, các Ngân hàng, Công ty quản lý và phát triển Nhà, Các công ty xây dựng, Ban Quản lý dự án, các cá nhân có nhu cầu …

Download Tài Liệu Khóa học dl