Khóa học đấu thầu

Đăng ký

Căn cứ Luật Đấu thầu mới bổ sung sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11/2013. Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và cấp Chứng chỉ đấu thầu.

Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp, Trung tâm CPA Trường Đại học Mở TP. HCM phối hợp với Cục Quản lý Đấu thầu tổ chức Khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu với một số thông tin chi tiết như sau:

Nội dung: Theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư 10/2010/TT-BKH (Luật đấu thầu và các văn bản pháp lý về đấu thầu. Kỹ năng lập kế hoạch đấu thầu và sơ tuyển nhà thầu; Trình tự tổ chức đấu thầu cho các gói thầu Yêu cầu và kỹ năng lập hồ sơ mời thầu, thương thảo hoàn thiện hợp đồng; Kinh nghiệm xử lý các tình huống trong công tác tổ chức đấu thầu…)

Giảng viên: Chuyên gia Nguyễn Đắc Toàn  (Sở KH & ĐT Tp. HCM)

Chứng chỉ: Chứng chỉ khóa học cấp theo quy định của Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 26/05/2010. Mỗi người tham dự nộp 02 tấm hình 3 x 4 để làm chứng chỉ.

Chi phí khóa học: 1.000.000 đồng/học viên, bao gồm: đầy đủ tài liệu học tập, văn bản pháp lý về công tác đấu thầu bao gồm: Bài giảng, Luật đấu thầu, Nghị định, Xử lý tình huống trong đấu thầu, Mẫu hồ sơ mời thầu (mẫu hồ sơ mua sắm hàng,  mầu hồ sơ mời thầu xây lắp; mầu hồ sơ sơ tuyển gói thầu xây lắp; mẫu biên bản thẩm định kết quả xét thầu …) và đĩa CD-ROM của khóa học. Chi phí khóa học xin vui lòng chuyển khoản theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp

Tài khoản số: 00596 392 0001 tại Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng

Đăng ký tại:

  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
  • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Viện Leadman nghiệp trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý Đơn vị.

Trân trọng kính chào!

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Nội dung:

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

– Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Luật Đấu thầu và Nghị định 63 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.

– Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Điều kiện tham gia đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; Yêu cầu đối với bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

– Đấu thầu quốc tế và ưu đãi trong đấu thầu quốc tế. Đồng tiền dự thầu, ngôn ngữ trong đấu thầu, chi phí trong đấu thầu. Quy định về thời gian trong đấu thầu

– Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu; Các hành vi bị cấm.

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

– Hình thức lựa chọn nhà thầu

– Phương thức đấu thầu

Chuyên đề 3: Hợp đồng

– Nguyên tắc xây dựng hợp đồng

– Các hình thức hợp đồng 3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

– Bảo hành

– Thành phần và nội dung hợp đồng

– Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng

– Thanh, quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu

– Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu

– Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu

– Nội dung kế hoạch đấu thầu

– Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

– Phạm vi áp dụng

– Quy trình sơ tuyển nhà thầu

Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức

– Chuẩn bị đấu thầu

– Tổ chức đấu thầu

– Đánh giá hồ sơ dự thầu

– Đàm phán hợp đồng

– Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

– Thông báo kết quả đấu thầu

– Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

– Ký kết hợp đồng

Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

– Chuẩn bị đấu thầu

– Tổ chức đấu thầu

– Đánh giá hồ sơ dự thầu

– Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

– Thông báo kết quả đấu thầu

– Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

– Ký kết hợp đồng

Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

– Chỉ định thầu

– Mua sắm trực tiếp

– Chào hàng cạnh tranh

– Tự thực hiện

– Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

– Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

– Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu

– Quản lý nhà nước về đấu thầu

– Kiểm tra, thanh tra đấu thầu

– Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

– Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

BÀI KIỂM TRA

Lợi ích của học viên khi tham gia khóa học

– Tham gia những khóa học do Viện tổ chức, các học viên sẽ được:

– Cung cấp miễn phí các bài giảng, tài liệu học tập. Cuối khoá mỗi học viên sẽ nhận được một dĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ các bài giảng, tài liệu liên quan, một số các phần mềm ứng dụng có liên quan tới khóa học.

– Với tài liệu được phát trước, trong từng buổi giảng, các học viên có quyền thảo luận, tranh cãi, và thực hành những tình huống thực tế với các giảng viên và bạn học. Những ý tưởng của học viên luôn được trân trọng, giải quyết thỏa đáng, hoặc được các giảng viên ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu.

– Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ với các giảng viên qua e-mail hoặc hẹn giờ gặp tại văn phòng Viện.

– Mỗi khóa học sẽ được lập một kỷ yếu, tối thiểu gồm các thông tin về: Hình ảnh, cơ quan, ngành nghề, địa chỉ, điện thoại, e-mail, v.v… của giảng viên và học viên, để các học viên có thể trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp thường xuyên với nhau và trao đổi với các giảng viên trong và sau khi kết thúc khóa học.

– Sau mỗi khóa học, học viên được đề nghị và có quyền đánh giá, góp ý về: Nội dung khóa học, phương pháp tổ chức, cơ sở học tập, tài liệu giáo trình, và các vấn đề khác. Góp ý của học viên là cơ sở để Viện có điều kiện cải tiến nâng cao chất lượng, ngày mỗi hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn cho người học, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo.

– Học viên sau tốt nghiệp vẫn có thể liên hệ với Viện để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể tham dự lại một số chuyên đề đã học đối với các khóa học đã đăng ký tham gia để cập nhập thông tin, trau dồi kiến thức.

Khóa học dành cho đối tượng:

– Lãnh đạo, cán bộ – chuyên viên các đơn vị hiện đang là chủ đầu tư các dự án.

– Cán bộ – chuyên viên quản lý dự án.

– Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các công ty xây dựng.

Download Tài Liệu Khóa học dl