Khóa học Định giá xây dựng

Đăng ký

THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Theo quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 (thay thế 99/2007/NĐ-CP và Nghị định 03/3008/NĐ-CP) của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng.

Theo đó quy định rằng, từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải có chứng chỉ Định giá xây dựng để thực hiện các công việc sau:

–   Lập; Thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

–   Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư  xây dựng công trình;

–    Đo bóc khối lượng công trình;

–     Xác định định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình;

–      Lập; Thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

–      Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

–      Xác định giá dự thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng;

–     Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;

–      Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

–       Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư  xây dựng công trình;

–      Các công việc khác có liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Để đáp ứng điều kiện năng lực cho tổ chức và cá nhân hành nghề trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM và Trường Đại học Mở Tp. HCM (là cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng chấp thuận tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng) với chi tiết như sau:

Nội dung chương trình: (Chi tiết kèm theo), có bổ sung những nội dung về công tác QS,  phân tích và dự báo chi phí, kỹ thuật phân tích rủi ro.

Đối tượng: Các cá nhân có trình độ cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành: kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật tại các công ty tư vấn đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, các cá nhân có nhu cầu.

Chứng chỉ:  Theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng, học viên tham dự nộp 02 ảnh 3×4, và bản sao bằng tốt nghiệp.

Chi phí khóa học: 1.800.000 đồng/ học viên, bao gồm: đầy đủ tài liệu; văn bản pháp lý, tài liệu tham khảo.., đĩa CD-ROM của khóa học. Học viên tham dự khóa học Quản lý dự án nếu tham dự tiếp lớp Nghiệp vụ định giá học phí là 1.200.000đ. Sinh viên giảm 20% học phí.

Đăng ký tại:

  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
  • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Trân trọng kính chào,

VIỆN LEADMAN – SRI

Nội dung khóa học và Ban giảng viên

Chuyên đề 1:  Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành

Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư XD

Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều kiện năng lực của chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình

Số buổi: 02

Giảng viên: PGS. TS Lưu Trường Văn Trưởng khoa KT-CN, Trường Đại học Mở Tp. HCM

Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình

Phương pháp xác định tổng mức đầu tư dự án

Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư dự án

Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng;

Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

Số buổi: 02

Giảng viên: TS Lương Đức Long Giảng viên Đại học Bách Khoa Tp. HCM;  TS Lưu Trường Văn

Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình

Phương pháp lập định mức xây dựng công trình

Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình;

Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy, thiết bị thi công công trình;

Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Số buổi: 03

Giảng viên: ThS Lương Văn Cảnh Giám đốc, BQLDA

Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí

Phương pháp đo bóc khối lượng

Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình

Số buổi: 01

Giảng viên: ThS Phạm Sanh BQLDA Cầu Phú Mỹ, Sở Giao thông Tp. HCM;ThS Trần Thúc Tài Trường Đại học Mở Tp. HCM

Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình

Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình;

Quản lý dự toán xây dựng công trình

Số buổi: 01

Giảng viên: ThS Lâm Văn Phong Trường Đại học BK Tp. HCM;ThS Lương Văn Cảnh

Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Số buổi: 01

Giảng viên: ThS Lương Văn Cảnh Giám đốc Ban QLDA;ThS Lê Quốc Thành Trưởng phòng hạ tầng, Tập đoàn Mitsui VN;ThS Lê Thị Minh Hiếu Phó Phòng Đấu thầu, Công ty Điện thoại Tp. HCM

Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng;

Những thông tin về hợp đồng xây dựng

Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện

Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng.

Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng

Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Các nội dung khác của hợp đồng

Số buổi: 02

Giảng viên: PGS. TS Lưu Trường Văn;KS Vương Hoàng ThanhPhó Giám đốc BQLDA Đại lộ Đông Tây, GĐ BQLDA Hầm Thủ Thiêm;ThS Lê Trung Nghĩa;ThS Lê Quốc Thành

Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Thanh toán vốn đầu tư;

Quyết toán vốn đầu tư

Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình vào thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

Số buổi: 01

Giảng viên: ThS Lương Văn Cảnh

Các chuyên đề bổ sung:

Theo dõi và kiểm soát dự án: giới thiệu chung. Cập nhật tiến độ & hệ thống quản lý “giá trị kiếm được” (Earned Value) của dự án

Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án (các chỉ tiêu đánh giá)

Phân tích rủi ro của dự án bằng phương pháp định lượng

Số buổi: 03

Giảng viên: TS Nguyễn Tấn Bình Giảng viên Đại học Mở Tp. HCM; Chương trình Fulbright;ThS Nguyễn Thanh Nhã Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng TS Lưu Trường Văn

Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra trắc nghiệm toàn bộ chương trình (cuối khoá học). Thời gian kiểm tra 120 phút.

Số buổi: 01

Giảng viên: Phòng đào tạo – Viện Leadman – sri

Tổng cộng: 18buổi

Lợi ích của học viên khi tham gia khóa học

Tham gia những khóa học do Viện tổ chức, các học viên sẽ được:

Cung cấp miễn phí các bài giảng, tài liệu học tập. Cuối khoá mỗi học viên sẽ nhận được một dĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ các bài giảng, tài liệu liên quan, một số các phần mềm ứng dụng có liên quan tới khóa học.

Với tài liệu được phát trước, trong từng buổi giảng, các học viên có quyền thảo luận, tranh cãi, và thực hành những tình huống thực tế với các giảng viên và bạn học. Những ý tưởng của học viên luôn được trân trọng, giải quyết thỏa đáng, hoặc được các giảng viên ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu.

Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ với các giảng viên qua e-mail hoặc hẹn giờ gặp tại văn phòng Viện.

Mỗi khóa học sẽ được lập một kỷ yếu, tối thiểu gồm các thông tin về: Hình ảnh, cơ quan, ngành nghề, địa chỉ, điện thoại, e-mail, v.v… của giảng viên và học viên, để các học viên có thể trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp thường xuyên với nhau và trao đổi với các giảng viên trong và sau khi kết thúc khóa học.

Sau mỗi khóa học, học viên được đề nghị và có quyền đánh giá, góp ý về: Nội dung khóa học, phương pháp tổ chức, cơ sở học tập, tài liệu giáo trình, và các vấn đề khác. Góp ý của học viên là cơ sở để Viện có điều kiện cải tiến nâng cao chất lượng, ngày mỗi hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn cho người học, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo.

Học viên sau tốt nghiệp vẫn có thể liên hệ với Viện để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể tham dự lại một số chuyên đề đã học đối với các khóa học đã đăng ký tham gia để cập nhập thông tin, trau dồi kiến thức.

Khóa học dành cho đối tượng: Các cá nhân có trình độ cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành: kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật tại các công ty tư vấn đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, các cá nhân có nhu cầu.

Download Tài Liệu Khóa học dl