Khóa học Giám sát thi công xây dựng công trình

Đăng ký

THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỔI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 về việc ban hành chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XDCT; Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-BXD ngày 02/4/2010 và Quyết định số 858/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng v/v công nhận các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

Trung tâm CPA và Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp gửi đến Quý cơ quan nội dung chi tiết của Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình như sau:

Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp gửi đến Quý cơ quan nội dung chi tiết của Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình như sau:

Đối tượng: Các cá nhân tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc, giao thông, điện, thủy lợi, kinh tế xây dựng, cơ khí, địa chất công trình… hiện đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Công trình giao thông và Công trình thủy lợi, thủy điện.

Nội dung: Chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành

Chứng chỉ:  Theo Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD.

Tài liệu học tập: Tài liệu học tập, bài giảng các môn học sẽ nhận khi đăng ký.

Chi phí trọn khóa: 2.000.000 đồng/ học viên; bao gồm: đầy đủ tài liệu các môn học, đĩa bộ CD-ROM của khóa học; Đối với những người đã có chứng nhận BDNV giám sát thi công thuộc một trong 3 lĩnh vực trên nếu có nhu cầu học để nhận thêm chứng nhận thuộc lĩnh vực kia thì học phí là: 1.200.000đ/người.

Đăng ký tại:

  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
  • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Trân trọng kính chào,

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH BDNV GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, GIAO THÔNG, THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

(Chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành tại TT 27/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009)

  Nội dung chi tiết Giảng viên
1 Khai giảng: Giới thiệu chương trình BDNV giám sát thi công Ban tổ chức chương trình
2 Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư XDCT và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công XDCT ThS Phạm Sanh

KS Vương Hoàng Thanh

3 Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình ThS Phạm Sanh
4 Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu Ths Trần Thúc Tài
5 Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, ATLĐ và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình PGS TS Lưu Trường Văn

Ths Trần Thúc Tài

6 Giám sát công tác khảo sát xây dựng Ths Trần Thúc Tài
7 GS công tác quan trắc, đo đạc trong thi công XDCT ThS Trần Thúc Tài
8 GSTC phần nền và móng công trình dân dụng, công nghiệp

và HTKT – GSTC móng, mố, trụ cầu công trình giao thông

– GSTC nền và móng công trình thủy lợi, thủy điện

PGS TS Dương Hồng Thẩm

ThS Lê Anh Hoàng

9 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép

bê tông cốt thép thường (CVC); bê tông đầm lăn (RCC)

GS TS Nguyễn Văn Đạt

ThS Lê Trung Nghĩa

10 Giám sát công tác thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị và khu công nghiệp ThS Phạm Sanh
11 Giám sát thi công kết cấu thép và kết cấu kim loại khác ThS Ngô Đức Trung
12 Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình ThS Lâm Văn Phong
13 Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình ThS Lâm Văn Phong
14 GS công tác TC lắp đặt TB công nghệ trong CT công nghiệp ThS Phạm Sanh
15 GSTC cấu gạch đá, đất đá công trình đất đắp ThS Trần Thúc Tài
16 Giám sát thi công công trình cầu ThS Phạm Sanh
17 Giám sát thi công công trình hầm KS Vương Hoàng Thanh
18 Giám sát thi công công trình đường bộ, sân bay ThS Trần Thúc Tài
19 Giám sát thi công công trình cảng – đường thủy PGS TS Dương Hồng Thẩm
20 GSTC CT đất, đá – đập đất, đập đá đổ bê tông bản mặt PGS TS Dương Hồng Thẩm
21 GSTC lắp đặt thiết bị thuỷ công và cơ điện CT thủy lợi, thủy điện ThS Nguyễn Hồng Thanh
22 Sự cố và giải quyết sự cố công trình ThS Phạm Sanh
23 GSTC công trình ngầm trong đô thị, công trình tầng hầm KS Vương Hoàng Thanh
24 Giám sát thi công lắp đặt điện và thiết bị cơ điện ThS Nguyễn Hồng Thanh
25 Giám sát thi công công tác hoàn công, nghiệm thu công trình KS Vương Hoàng Thanh
26 Kiểm tra kiến thức phần I, II: (90 phút)

Lợi ích của học viên khi tham gia khóa học

Tham gia những khóa học do Viện tổ chức, các học viên sẽ được:

Cung cấp miễn phí các bài giảng, tài liệu học tập. Cuối khoá mỗi học viên sẽ nhận được một dĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ các bài giảng, tài liệu liên quan, một số các phần mềm ứng dụng có liên quan tới khóa học.

Với tài liệu được phát trước, trong từng buổi giảng, các học viên có quyền thảo luận, tranh cãi, và thực hành những tình huống thực tế với các giảng viên và bạn học. Những ý tưởng của học viên luôn được trân trọng, giải quyết thỏa đáng, hoặc được các giảng viên ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu.

Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ với các giảng viên qua e-mail hoặc hẹn giờ gặp tại văn phòng Viện.

Mỗi khóa học sẽ được lập một kỷ yếu, tối thiểu gồm các thông tin về: Hình ảnh, cơ quan, ngành nghề, địa chỉ, điện thoại, e-mail, v.v… của giảng viên và học viên, để các học viên có thể trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp thường xuyên với nhau và trao đổi với các giảng viên trong và sau khi kết thúc khóa học.

Sau mỗi khóa học, học viên được đề nghị và có quyền đánh giá, góp ý về: Nội dung khóa học, phương pháp tổ chức, cơ sở học tập, tài liệu giáo trình, và các vấn đề khác. Góp ý của học viên là cơ sở để Viện có điều kiện cải tiến nâng cao chất lượng, ngày mỗi hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn cho người học, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo.

Học viên sau tốt nghiệp vẫn có thể liên hệ với Viện để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể tham dự lại một số chuyên đề đã học đối với các khóa học đã đăng ký tham gia để cập nhập thông tin, trau dồi kiến thức.

Khóa học dành cho đối tượng: Các cá nhân tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc, giao thông, điện, thủy lợi, kinh tế xây dựng, cơ khí, địa chất công trình… hiện đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Công trình giao thông và Công trình thủy lợi, thủy điện.

Download Tài Liệu Khóa học dl