THÔNG BÁO Chiêu Sinh Khóa học Kế toán trưởng và Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đăng ký

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp – Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới.

Căn cứ:

Luật Kế toán số 88/2015/QH11 ngày 20/11/2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán;

Luật Quản lý sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật Quản lý tài sản công;

Quyết định số: 10199TC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2003 về việc ủy nhiệm cho Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Thông tư số 144/2017/TTC-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý sử dụng tài sản công;

Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài Chính – Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bố trí, kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.

Quyết định số: 10199TC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2003 về việc ủy nhiệm cho Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2017 và chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2018 (thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC).

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp kết hợp Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC với các thông tin chi tiết như sau:

Nội dung khóa học: Do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC và Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chứng chỉ: Phôi chứng chỉ của Bộ Tài chính và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cấp theo quy định tại Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC

Đối tượng và điều kiên tham gia khóa học: Học viên gồm những người:

  • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán, có thời gian công tác tối thiểu là 2 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng và đại học và 3 năm đối với những người tốt nghiệp trung cấp.
  • Những người đang làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khối HCSN – Kế toán nhà nước (Sở, ban ngành và cơ quan hành chính, UBND xã, phường, quận, huyện, Thành phố, các trường học, bệnh viện và các đơn vị HCSN khác), Những người đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, ….

Học phí: 1.800.000đ/ học viên kế toán trưởng và 800.000đ/ người đối với người tham dự tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC. Học phí này đã bao gồm đầy đủ tài liệu học tập, lệ phí cấp chứng chỉ và túi đựng tài liệu.

Khai giảng: Ngày 26/03/2018, Tuần học 3 buổi tối 2-4-6 hoặc ngày thứ bảy – sáng chủ nhật; thời gian học 1,5 tháng.

Đăng ký tại:

  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
  • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Hồ sơ đăng ký gồm: Bản photo bằng tốt nghiệp và CMND có xác nhận sao y bản chính, Phiếu đăng ký ghi thông tin trích ngang (mẫu được phát khi đăng ký), 02 ảnh 3 x 4, Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị đang làm công tác kế toán (theo mẫu).

Kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xem xét và cử cán bộ tham dự khóa học.

Trân trọng kính chào./.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ BAN GIẢNG VIÊN

(Chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp)

STT Nội dung Ban giảng viên
1 Pháp luật kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước – Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp LS ThS. Lê Minh Nhựt

ThS Trần Ngọc Nam

2 Pháp luật về thuế và báo cáo thuế – Luật kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò kế toán trưởng TS Phan Hiển Minh

TS Lê Xuân Quang

3 Quản lý tài chính doanh nghiệp – Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính Pgs TS Phan Đức Dũng
4 Kế toán tài chính  doanh nghiệp Pgs TS Phan Đức Dũng
5 Tổ chức Kế toán quản trị ThS Nguyễn Văn Bân
6 Báo cáo tài chính  và Phân tích tài chính DN ThS Nguyễn Văn Bân
7 Kiểm toán và Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp. Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán doanh nghiệp và đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị HCSN ThS Điền Văn Châu
2 Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN ThS Phan Thị Thúy Ngọc

TS Nguyễn Ngọc Đức

3 Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng KP NSNN. Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho Bạc Nhà nước – hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc. ThS Phan Thị Thúy Ngọc
4 Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN. ThS Lê Thị Thạch Hoa
7 Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị HCSN. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN TS Nguyễn Ngọc Đức

Pgs Ts Phan Đức Dũng

8 Thẩm định dự án đầu tư TS Huỳnh Thanh Điền
Tập huấn Thông tư 107
§ Những điểm mới về chứng từ kế toán và cách lập

o  Chứng từ bắt buộc

o  Chứng từ hướng dẫn

§ Những điểm mới về hệ thống TK kế toán

o  Phân loại TK kế toán

o  So sánh hệ thống TK kế toán cũ và hệ thống TK kế toán mới

o  Phương pháp kế toán một số các nghiệp vụ kinh tế cơ bản

§ Những điểm mới về mẫu số kế toán, danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán

o  So sánh hệ thống sổ kế toán cũ và sổ kế toán mới

o  Nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán mới khác với sổ cũ

o  Chuyển số dư trên sổ kế toán cũ sang sổ kế toán mới

§ Những điểm mới về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

§ Phương pháp hạch toán cụ thể một số nghiệp vụ chủ yếu trong đơn vị hành chính sự nghiệp

o  Hạch toán các khoản thu hoạt động do NSNN cấp

o  Hạch toán chi phí hoạt động

o  Hạch toán các khoản tạm thu, tạm chi, các khoản thu hộ, chi hộ, các khoản nhận trước chưa ghi thu,…

o  Hạch toán dự toán chi hoạt động (tạm ứng, thực chi)

o  Hạch toán thu phí được khấu trừ, để lại, chi phí hoạt động thu phí

o  Hạch toán chi phí khác, thu nhập khác

§ Kế toán tiền và các khoản thanh toán

§ Kế toán nguyên liệu – vật liệu –công cụ- dụng cụ & tài sản cố định

§ Kế toán các khoản thu & chi các hoạt động thường xuyên

o  Hạch toán xác định kết quả (hoạt động HCSN, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hoạt động khác,…

o  Hạch toán trích lập và sử dụng các quỹ, nguồn cải cách tiền lương

o  Hạch toán thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động HCSN, dịch vụ, hoạt động khác,…

§ Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ & hoạt động đầu tư tài chính

o  Thực hành một số quy trình kế toán chủ yếu

o  Chuyển SDCK các TK củ sang SDĐK TK mới

§ Quy định về hệ thống BCTC & BCQT

o  So sánh hệ thống BCTC cũ và mới

o  Nội dung và phương pháp lập BCTC và BCQT

ThS Phan Thị Thúy Ngọc

TS Nguyễn Ngọc Đức

CHƯƠNG TRÌNH VÀ BAN GIẢNG VIÊN

(Chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp)

STT Nội dung Ban giảng viên
1 Pháp luật kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước – Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp LS ThS. Lê Minh Nhựt

ThS Trần Ngọc Nam

2 Pháp luật về thuế và báo cáo thuế – Luật kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò kế toán trưởng TS Phan Hiển Minh

TS Lê Xuân Quang

3 Quản lý tài chính doanh nghiệp – Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính Pgs TS Phan Đức Dũng
4 Kế toán tài chính  doanh nghiệp Pgs TS Phan Đức Dũng
5 Tổ chức Kế toán quản trị ThS Nguyễn Văn Bân
6 Báo cáo tài chính  và Phân tích tài chính DN ThS Nguyễn Văn Bân
7 Kiểm toán và Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp. Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán doanh nghiệp và đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị HCSN ThS Điền Văn Châu
2 Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN ThS Phan Thị Thúy Ngọc

TS Nguyễn Ngọc Đức

3 Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng KP NSNN. Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho Bạc Nhà nước – hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc. ThS Phan Thị Thúy Ngọc
4 Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN. ThS Lê Thị Thạch Hoa
7 Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị HCSN. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN TS Nguyễn Ngọc Đức

Pgs Ts Phan Đức Dũng

8 Thẩm định dự án đầu tư TS Huỳnh Thanh Điền
Tập huấn Thông tư 107
§ Những điểm mới về chứng từ kế toán và cách lập

o  Chứng từ bắt buộc

o  Chứng từ hướng dẫn

§ Những điểm mới về hệ thống TK kế toán

o  Phân loại TK kế toán

o  So sánh hệ thống TK kế toán cũ và hệ thống TK kế toán mới

o  Phương pháp kế toán một số các nghiệp vụ kinh tế cơ bản

§ Những điểm mới về mẫu số kế toán, danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán

o  So sánh hệ thống sổ kế toán cũ và sổ kế toán mới

o  Nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán mới khác với sổ cũ

o  Chuyển số dư trên sổ kế toán cũ sang sổ kế toán mới

§ Những điểm mới về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

§ Phương pháp hạch toán cụ thể một số nghiệp vụ chủ yếu trong đơn vị hành chính sự nghiệp

o  Hạch toán các khoản thu hoạt động do NSNN cấp

o  Hạch toán chi phí hoạt động

o  Hạch toán các khoản tạm thu, tạm chi, các khoản thu hộ, chi hộ, các khoản nhận trước chưa ghi thu,…

o  Hạch toán dự toán chi hoạt động (tạm ứng, thực chi)

o  Hạch toán thu phí được khấu trừ, để lại, chi phí hoạt động thu phí

o  Hạch toán chi phí khác, thu nhập khác

§ Kế toán tiền và các khoản thanh toán

§ Kế toán nguyên liệu – vật liệu –công cụ- dụng cụ & tài sản cố định

§ Kế toán các khoản thu & chi các hoạt động thường xuyên

o  Hạch toán xác định kết quả (hoạt động HCSN, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hoạt động khác,…

o  Hạch toán trích lập và sử dụng các quỹ, nguồn cải cách tiền lương

o  Hạch toán thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động HCSN, dịch vụ, hoạt động khác,…

§ Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ & hoạt động đầu tư tài chính

o  Thực hành một số quy trình kế toán chủ yếu

o  Chuyển SDCK các TK củ sang SDĐK TK mới

§ Quy định về hệ thống BCTC & BCQT

o  So sánh hệ thống BCTC cũ và mới

o  Nội dung và phương pháp lập BCTC và BCQT

ThS Phan Thị Thúy Ngọc

TS Nguyễn Ngọc Đức

– Tham gia những khóa học do Viện tổ chức, các học viên sẽ được:

– Cung cấp miễn phí các bài giảng, tài liệu học tập. Cuối khoá mỗi học viên sẽ nhận được một dĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ các bài giảng, tài liệu liên quan, một số các phần mềm ứng dụng có liên quan tới khóa học.

– Với tài liệu được phát trước, trong từng buổi giảng, các học viên có quyền thảo luận, tranh cãi, và thực hành những tình huống thực tế với các giảng viên và bạn học. Những ý tưởng của học viên luôn được trân trọng, giải quyết thỏa đáng, hoặc được các giảng viên ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu.

– Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ với các giảng viên qua e-mail hoặc hẹn giờ gặp tại văn phòng Viện.

– Mỗi khóa học sẽ được lập một kỷ yếu, tối thiểu gồm các thông tin về: Hình ảnh, cơ quan, ngành nghề, địa chỉ, điện thoại, e-mail, v.v… của giảng viên và học viên, để các học viên có thể trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp thường xuyên với nhau và trao đổi với các giảng viên trong và sau khi kết thúc khóa học.

– Sau mỗi khóa học, học viên được đề nghị và có quyền đánh giá, góp ý về: Nội dung khóa học, phương pháp tổ chức, cơ sở học tập, tài liệu giáo trình, và các vấn đề khác. Góp ý của học viên là cơ sở để Viện có điều kiện cải tiến nâng cao chất lượng, ngày mỗi hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn cho người học, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo.

– Học viên sau tốt nghiệp vẫn có thể liên hệ với Viện để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể tham dự lại một số chuyên đề đã học đối với các khóa học đã đăng ký tham gia để cập nhập thông tin, trau dồi kiến thức.

Đối tượng:

  • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán, có thời gian công tác tối thiểu là 2 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng và đại học và 3 năm đối với những người tốt nghiệp trung cấp.
  • Những người đang làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khối HCSN – Kế toán nhà nước (Sở, ban ngành và cơ quan hành chính, UBND xã, phường, quận, huyện, Thành phố, các trường học, bệnh viện và các đơn vị HCSN khác), Những người đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, ….

.

Download Tài Liệu Khóa học dl