LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, vấn đề quan trọng nhất và được quan tâm nhiều nhất của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu xây dựng là: xác định chính xác tổng chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nhằm giúp các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng biết được tương đối chính xác tổng dự toán của công trình để có kế hoạch tổ chức đấu thầu, bố trí vốn đầu tư phù hợp; các nhà thầu cần sự hỗ trợ của chương trình máy tính để tính nhanh, phân tích nhanh, chọn lựa nhanh một dự toán để tham gia dự thầu; Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp tổ chức Khóa học Lập dự toán công trình xây dựng với chi tiết như sau:

  • Nội dung: Kỹ năng đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật xây dựng để có cơ sở tính khối lượng dự toán. Phương pháp xây dựng đơn giá và định mức. Các biểu mẫu trình bày dự toán hiện nay. Hệ thống các văn bản pháp lý hướng dẫn lập dự tóan XDCB và hướng dẫn áp dụng các văn bản theo thời điểm lập dự toán, Cập nhật quy định mới về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng về phương pháp tính đơn giá, định mức, lập dự toán, đơn giá ca máy: 01/2015/TT-BXD,… Hướng dẫn lập và sử dụng chương trình máy tính để tính dự toán. Thực hành trên máy tính.
  • Đối tượng: Các chuyên viên tham gia quản lý dự án, các kỹ sư điều hành các công trình xây dựng. Các chuyên viên kiểm tra, thẩm định dự toán làm việc cho chủ đầu tư, các chuyên viên lập dự toán cho các công ty tư vấn, chuyên lập các hồ sơ dự dự thầu, xét thầu của nhà thầu và tư vấn đấu thầu. Kế toán của các công ty xây dựng, Ban QLDA…
  • Tài liệu học tập: Bài giảng các môn học: sẽ nhận vào ngày khai giảng.
  • Khai giảng: Ngày 12/09/2019 tuần học 2 buổi tối thứ 3 – 5; 06 buổi
  • Giảng viên: TS Lương Văn Cảnh, tác giả phần mềm lập dự toán
  • Chi phí trọn khóa: 1.600.000 đồng/học viên. Chi phí khóa học đã bao gồm: đầy đủ tài liệu của môn học, File mềm và Bài giảng của khóa học.
  • Đăng ký tại:
    • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: 38.38.65.20; 667.84.867 – 84.967 – 667.81.867; Tel/Fax: 38.38.65.21; E-mail: leadman@leadman.edu.vn

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

                                                                             VIỆN LEADMAN – SRI

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC LẬP DỰ TOÁN

STT Nội dung Chuyên đề
01 Làm quen với bản vẽ  và đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật.
02 Hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đo bóc khối lượng dự tóan
03 Định nghĩa và cách sử dụng về định mức cơ sở và định mức dự tóan. Phân biệt đơn giá công việc và đơn giá hao phí. Nguyên tắc áp dụng định mức dự tóan.

Cách tính và phạm vi áp dụng các lọai đơn giá chi tiêt; tổng hợp; đầy đủ; không đầy đủ theo các Thông tư 05/2007 và 18/2008/TT-BXD.

04 Hướng dẫn phương pháp lập dự tóan định mức hoặc theo các bộ đơn giá tỉnh. Tính tóan 6 lọai chi phí: xây dựng, thiết bị, tư vấn, QLDA, khác, dự phòng.
05 Các dữ liệu cơ sở lập dự tóan và các phương pháp tính dự tóan. Hướng dẫn cách tính các biểu mẫu trình bày cơ cấu chi phí của dự tóan theo quy định BXD.
06 Hệ thống các văn bản pháp lý hướng dẫn đấu thầu, lập dự tóan XD công trinh, hồ sơ dự thầu và hướng dẫn áp dụng các hệ số điều chỉnh dự tóan theo mức lương tối thiểu .
07 Hướng dẫn ứng dụng lý thuyết vào  thực hành trên máy tính – Phần căn bản– Phần nâng cao
08 Bài kiểm tra trắc nghiệm lập dự tóan và nộp bài tập thực hành trên máy tính.