Khóa học Nghiệm thu thanh quyết toán công trình

Đăng ký

– Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
– Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Căn cứ các Thông tư số 10/2011/TT-BTC; Thông tư số 19/2011/TT-BTC và Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính về thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng;
Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp tổ chức Khóa học Quy trình, thủ tục nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng. Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức, cập nhật các văn bản mới về nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tế và các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong giai đoạn nghiệm thu và thanh quyết toán.
Chứng nhận: Học viên hoàn thành khóa học được cấp Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình
Ban Giảng viên: Là các Giảng viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ các Ban QLDA, các đơn vị lớn có uy tín, …
Tài liệu học tập: Bài giảng các môn học sẽ nhận vào ngày khai giảng.
Đăng ký tại:

  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
  • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Trân trọng kính chào,

Chương trình đào tạo:
Nội dung
Kết thúc dự án quy trình và thủ tục hoàn công công trình
– Kết thúc dự án: khi nào, phải làm gì?
– Trách nhiệm các bên khi kết thúc dự án
– Nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng
– Công tác nghiệm thu trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng
– Nghiệm thu sản phẩm khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình
– Nghiệm thu vật liệu và thiết bị lắp đặt
– Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (hồ sơ hoàn công)
– Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (hồ sơ hoàn công)
– Quản lý chất lượng thi công và tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng
– Báo cáo kết thúc dự án: biểu mẫu, nội dung.
Số tiết: 08
Giảng viên: ThS Lê Trung Nghĩa KS Vương Hoàng Thanh
Hợp đồng
– Thanh quyết toán vốn đầu tư
– Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
– Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
– Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
– Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư
– Tạm ứng vốn đầu tư
– Thanh toán khối lượng hoàn thành;
– Quy trình, thủ tục thanh toán
– Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
– Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
– Khái niệm và phân loại quyết toán
– Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán
– Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư
– Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
– Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
Số tiết: 12
Giảng viên: ThS Nguyễn Hồng Thanh, ThS Phạm Sanh
Tổng cộng: 20 tiết

Sau khóa học, học viên có thể:
– Thực hiện công tác giám sát chất lượng công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn công chính xác và khoa học.
– Lập hồ sơ tài liệu hoàn thành công trình xây dựng.
– Thực hiện công tác thanh, quyết toán và lập hồ sơ thanh quyết toán hiệu quả.

Đối tượng: Các kỹ sư công trình do Công ty Posco cử tham dự khóa học.
– Kế toán đầu tư XDCB, kế toán tổng hợp tại các công ty xây dựng, ban QLDA,…
– Cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Cán bộ làm công tác giám sát, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng.

Download Tài Liệu Khóa học dl