Khóa học Phân tích quản trị tài chính

Đăng ký

Làm thế nào để có thể chuẩn đoán một cách đúng đắn những căn bệnh của doanh nghiệp, cho toa thuốc hữu dụng? Làm sao để dự báo được tác động của các quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp đến tình hình hoạt động công ty? Đó là những vấn đề mà nhiều đối tượng có liên quan tới hoạt động công ty như nhà quản trị doanh nghiệp, nhà cho vay và cơ quan quản lý nhà nước phải trăn trở, giải quyết.

Nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết trên, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp đã tổ chức Khoá học Phân tích quản trị tài chính.

Chứng chỉ tốt nghiệp: Do Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp cấp.

Chi phí trọn khóa: 3.500.000 đồng/ học viên, bao gồm cả: tài liệu; một số phần mềm ứng dụng, lệ phí chứng chỉ, đĩa CD của khóa học; trang thiết bị học tập đầy đủ.

Tài liệu tham khảo:

– Bài giảng của các giảng viên trực tiếp

– Nguyễn Tấn Bình, Phân tích quản trị tài chính, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2003; NXB Thống kê tái bản lần hai, năm 2004.

– Nguyễn Tấn Bình, Kế toán quản trị, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2003.

Khóa học này là bước đầu trong nỗ lực nâng cao năng lực quản trị tài chính theo hướng hiện đại trong các doanh nghiệp ViệtNam, kỳ vọng sẽ hữu ích và thiết thực đối với Quý Đơn vị.

Đăng ký tại:

  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
  • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Trân trọng kính chào,

Nội dung khóa học:

– Tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động

– Đánh giá tình hình tài chính;

– Cơ cấu vốn và rủi ro tài chính;

– Giá trị sổ sách (BV), Giá trị thanh lý (LV) và Giá trị thị trường (MV);

– Sự bóp méo lợi nhuận trên báo cáo;

– Thế nào là “lãi giả, lỗ thật”;

– Vấn đề quản trị dòng tiền (cash flows);

– Phương pháp đọc nhanh các báo cáo tài chính.

Số buổi: 4

Hiệu quả đích thực của hoạt động công ty

– Tỉ suất lợi nhuận và khiếm khuyết của tiêu chí này;

– Suất sinh lời của Tài sản;

– Suất sinh lời của Vốn chủ và sự thận trọng khi sử dụng chúng để đánh giá hiệu quả;

–  Những vấn đề của tăng trưởng công ty (quá nhanh, quá chậm) và tăng trưởng bền vững.

Số buổi: 2

Kế hoạch tài chính ngắn hạn

– Báo cáo tài chính dự toán (Pro-forma financial Statement);

– Dự báo lợi nhuận ngắn hạn;

– Dự báo tình hình tài chính ngắn hạn;

– Dự báo tiền mặt ngắn hạn (từng tháng cho mỗi quý);

– Chuyển giao “phần mềm” kế hoạch tài chính ngắn hạn (Excel).

Số buổi: 1

Công cụ tài chính (financial instruments) và thị trường tài chính (financial market)

– Trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán khác;

– Quan hệ thị trường tài chính và tài chính công ty

– Định giá tài sản tài chính.

Số buổi: 3

Các phương án huy động vốn

– Kỹ thuật đánh giá

– Bài tập thực tế.

Số buổi: 2

Đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư

– Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền;

– Các tiêu chí đánh giá;

– Hướng dẫn Excel.

Số buổi: 2

Quản trị chi phí

– Phân tích chi phí từ kế toán tài chính è kế toán quản trị;

– Dự báo chi phí;

– Phân tích mối quan hệ: Chi phí

–  Khối lượng và Lợi nhuận;

– Ứng dụng điểm hoà vốn;

– Hướng dẫn Excel.

Số buổi: 2

Một số vấn đề về kiểm soát nội bộ công ty (Corporate governance).

Đó là một quá trình do Ban lãnh đạo và các bộ phận quản lý công ty điều phối, được thiết lập nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu:

– Báo cáo tài chính là đáng tin cậy;

– Quy định và luật lệ được tuân thủ nghiêm ngặt;-       Hiệu quả trong các hoạt động;

– Tài sản được bảo vệ;

– Khía cạnh thuế;

-> Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo tài chính năm.

Số buổi: 2

Báo cáo chuyên đề cuối khóa (hoặc kiểm tra cuối khóa)

Số buổi: 1

Tổng cộng: 19 buổi

 

1. Phân tích mối quan hệ các hoạt động doanh nghiệp: hoạt động kinh doanh (operating activity), hoạt động đầu tư (investing activity) và hoạt động tài chính (huy động vốn – financing activity).

2. Hiểu rõ hạn chế khách quan, do nguyên tắc kế toán, của các báo cáo tài chính ảnh hưởng đến công tác phân tích.

3. Lập và Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Phân biệt sự khác biệt giữa Lợi nhuận và Dòng tiền. Hiện tượng “Lãi giả, lỗ thật”.

4. Nắm vững mục đích, công cụ, trình tự, phương pháp và báo cáo kết quả phân tích tài chính.

5. Phân tích cơ cấu tài chính và rủi ro tài chính (financial risk).

6. Quản lý tăng trưởng doanh nghiệp; Xác định tốc độ tăng trưởng bền vững.

7. Dự báo tình hình tài chính

8. Lập kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch tiền mặt

9. Sử dụng các kỹ thuật phân tích rủi ro

– Giám đốc, phụ trách tài chính công ty

– Phụ trách phòng kế hoạch – tài chính

– Chuyên viên tín dụng ngân hàng

– Cán bộ – Chuyên viên đầu tư, quản lý dự án

– Cán bộ điều hành doanh nghiệp

– Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư

– Sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, Kinh tế – Kỹ thuật.

Download Tài Liệu Khóa học dl