Khóa học Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Đăng ký

THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ vào Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/02/2009 quy định về việc cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình.

Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 về việc ban hành chương trình khung và quy chế đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quản lý dự án đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực. Nói một cách tổng quát, điều này có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công việc của dự án, xác định và lên lịch cho các nguồn lực thực hiện công việc này, tập hợp các công việc để thực hiện mục tiêu của dự án.

Nhằm thực hiện những quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM và Trường Đại học Mở Tp. HCM kết hợp tổ chức khóa học Quản lý dự án đầu tư xây dựng K.61 với một số thông tin chi tiết như sau:

Nội dung: Chương trình khung của Bộ Xây dựng tại Thông tư 25/2009/TT-BXD (Đính kèm Nội dung và Ban giảng viên).

Khai giảng : 23/11/2015; Tuần học 3 buổi vào các tối 2; 4; 6, từ  18:00 đến 21:00 giờ; Thời gian kéo dài: 1 tháng.

Đối tượng: Cán bộ – Chuyên viên quản lý dự án; Cán bộ điều hành doanh nghiệp xây dựng, Ban QLDA, Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư … có trình độ từ trung cấp trở lên. Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có định hướng làm việc tại các lĩnh vực có liên quan đến dự án.

Chứng nhận: Học viên hoàn thành khóa học được cấp Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Thông tư 25/2009/TT-BXD.

Chi phí trọn khóa: 1.500.000 đồng/học viên, bao gồm: đầy đủ tài liệu các môn học; đĩa CD-ROM của khóa học; trang thiết bị học tập tiện nghi. Sinh viên giảm 20% học phí.

Đăng ký tại:

 • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
 • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Trân trọng kính chào,

VIỆN LEADMAN – SRI

Nội dung khóa học và Ban giảng viên

Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình, Những vấn đề chung

 • Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư XDCT
 • Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư XDCT
 • Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Nội dung quản lý dự án đầu tư XDCT (Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)
 • Các hình thức quản lý dự án đầu tư XDCT

Số tiết: 4

Giảng viên: TS Lưu Trường Văn, KS Vương Hoàng Thanh

Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư XDCT

 • Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XDCT
 • Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Thiết kế xây dựng công trình
 • Giấy phép xây dựng
 • Quản lý thi công xây dựng công trình
 • Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
 • Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
 • Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Số tiết: 8

Giảng viên: TS Lưu Trường Văn, KS Vương Hoàng Thanh

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

 • Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

–    Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

–     Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

–      Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

–      Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

Số tiết: 4

Giảng viên: ThS Lê Trung Nghĩa, ThS Lê Quốc Thành

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 • Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
 • Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
 • Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
 • Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
 • Xử lý tranh chấp hợp đồng

Số tiết: 4

Giảng viên: TS Lưu Trường Văn, KS Vương Hoàng Thanh, ThS Lê Trung Nghĩa

Quản lý tiến độ dự án đầu tư XDCT

 • Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án
 • Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án
 • Lập, phê duyệt tiến độ của dự án
 • Quản lý tiến độ của dự án

Số tiết: 4

Giảng viên: TS Lương Đức Long, TS Lưu Trường Văn, ThS Trần Trung Hậu

Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
 • Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng
 • Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)
 • Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Lập kế hoạch quản lý chất lượng
 • Lập hệ thống quản lý chất lượng
 • Các biện pháp đảm bảo chất lượng
 • Các biện pháp kiểm soát chất lượng

Số tiết: 8

Giảng viên: ThS Phạm Sanh, TS Lương Đức Long, TS Lưu Trường Văn

Quản lý chi phí dự án

 • Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư XDCT
 • Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Lập tổng mức đầu tư
 • Lập dự toán xây dựng công trình
 • Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình
 • Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Số tiết: 8

Giảng viên: TS Lương Đức Long, TS Lưu Trường Văn, TS Trần Trung Hậu

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng
 • Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
 • Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
 • Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng
 • Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro
 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro
 • Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Số tiết: 4

Giảng viên: TS Lương Đức Long, TS Lưu Trường Văn

Thanh quyết toán vốn đầu tư

 • Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
 • Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư
 • Tạm ứng vốn đầu tư
 • Thanh toán khối lượng hoàn thành;
 • Quy trình, thủ tục thanh toán
 • Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
 • Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
 • Khái niệm và phân loại quyết toán
 • Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán
 • Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư
 • Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
 • Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

Số tiết: 4

Giảng viên: Ths Lê Trung Nghĩa, ThS Lương Văn Cảnh

Kiểm tra cuối khóa

Tổng cộng: 48 tiết (12 buổi)

Lợi ích của học viên khi tham gia khóa học

Tham gia những khóa học do Viện tổ chức, các học viên sẽ được:

Cung cấp miễn phí các bài giảng, tài liệu học tập. Cuối khoá mỗi học viên sẽ nhận được một dĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ các bài giảng, tài liệu liên quan, một số các phần mềm ứng dụng có liên quan tới khóa học.

Với tài liệu được phát trước, trong từng buổi giảng, các học viên có quyền thảo luận, tranh cãi, và thực hành những tình huống thực tế với các giảng viên và bạn học. Những ý tưởng của học viên luôn được trân trọng, giải quyết thỏa đáng, hoặc được các giảng viên ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu.

Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ với các giảng viên qua e-mail hoặc hẹn giờ gặp tại văn phòng Viện.

Mỗi khóa học sẽ được lập một kỷ yếu, tối thiểu gồm các thông tin về: Hình ảnh, cơ quan, ngành nghề, địa chỉ, điện thoại, e-mail, v.v… của giảng viên và học viên, để các học viên có thể trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp thường xuyên với nhau và trao đổi với các giảng viên trong và sau khi kết thúc khóa học.

Sau mỗi khóa học, học viên được đề nghị và có quyền đánh giá, góp ý về: Nội dung khóa học, phương pháp tổ chức, cơ sở học tập, tài liệu giáo trình, và các vấn đề khác. Góp ý của học viên là cơ sở để Viện có điều kiện cải tiến nâng cao chất lượng, ngày mỗi hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn cho người học, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo.

Học viên sau tốt nghiệp vẫn có thể liên hệ với Viện để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể tham dự lại một số chuyên đề đã học đối với các khóa học đã đăng ký tham gia để cập nhập thông tin, trau dồi kiến thức.

Khóa học dành cho đối tượng đối tượng: Cán bộ – Chuyên viên quản lý dự án; Cán bộ điều hành doanh nghiệp xây dựng, Ban QLDA, Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư … có trình độ từ trung cấp trở lên. Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có định hướng làm việc tại các lĩnh vực có liên quan đến dự án.

Download Tài Liệu Khóa học dl