Khóa học quản lý vận hành chung cư

Đăng ký

Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”;

Ngày 30/12/2015 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD hướng dẫn và quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư dành cho các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và các thành viên Ban quản trị nhà chung cư;

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức cập nhật các quy định của pháp luật, nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp là đơn vị được Bộ Xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo, tổ chức khóa học Bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo Quyết định số 543/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Nội dung chi tiết của khóa học như sau:

 • Nội dung khóa học: Khóa học quản lý vận hành nhà chung cư (Theo chương trình khung quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng, chi tiết kèm theo)
 • Chi phí khoá học:
  • Đối với Khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư: 3.500.000 đ/học viên, gồm đầy đủ tài liệu học tập và CD-ROM khóa học.
  • Đối với Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho thành viên Ban quản trị nhà chung cư: 1.500.000 đ /học viên, gồm đầy đủ tài liệu học tập và CD-ROM khóa học
  • Học cả hai khóa Khóa Quản lý vận hành nhà chung cưKhóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho thành viên Ban quản trị nhà chung cư: 4.000.000 đ /học viên
 • Chứng nhận: Viện Leadman cấp Theo quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BXD và Quyết định 543/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

GIẢM 10% HP
(
ÁP HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐÓNG TIỀN TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG)

 • Đăng ký tại:
  • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
  • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

  Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

  Trân trọng kính chào,

Ngày 21/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 99/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Leadman có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư.

Bạn có thể tham khảo thêm 2 khóa học liên quan:

KHÓA HỌC QUẢN LÝ TÒA NHÀ

KHÓA HỌC QUẢN LÝ KỸ THUẬT TÒA NHÀ

CÂU LẠC BỘ QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Nội dung
Khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư

TT NỘI DUNG Số tiết
  I.     Phần 1: Kiến thức cơ sở (16 tiết)  
01 Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư, Tòa nhà
–     Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư-     Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trình nhà chung cư-     Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;-     Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư
8
02 Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

–     Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư

–     Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

   4
II.   Phần 2: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (44 tiết)  
03 Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư

–     Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư

–     Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung

–     Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư

–     Hướng dẫn việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư

–     Hướng dẫ việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;

–     Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư

–     Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu giữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư

8
04 Chuyên đề 2: Quản lý kỹ thuật tòa nhà vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư

–     Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–     Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–     Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–           Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị (đối với quản lý hệ thống điện, cấp thoát nước và hệ thống thông gió)

12
05 Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC);

–     Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–           Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn cứu hộ

8
06 Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống thang máy trong nhà chung cư

–     Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–           Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp tháng máy, thang cuốn

8
07 Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải

–     Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường nhà chung cư

–     Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–     Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh

–           Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị

4
08 Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư

–     Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp loại rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm

–     Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư)

–           Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tại nhà chung cư

4
09 Thực hành tại Ban QLTN 12
Tổng cộng (17 buổi) 68

 

Nội dung
Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư
cho thành viên Ban quản trị nhà chung cư

TT NỘI DUNG Số tiết
01 Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư

–     Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư

–     Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trình nhà chung cư

–     Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

–     Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư

8
02 Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

–     Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư

–     Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

4
03 Chuyên đề 3: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư

–     Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư

–     Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung

2
04 Chuyên đề 4: Hợp đồng trong quản lý nhà chung cư

–     Các nội dung cơ quả của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư

–     Phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư

–           Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư

6
05 Chuyên đề 5: Đọc hiểu bản vẽ liên quan đến nhà chung cư

–           Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư

2
   

– Tham gia những khóa học do Viện tổ chức, các học viên sẽ được:

– Cung cấp miễn phí các bài giảng, tài liệu học tập. Cuối khoá mỗi học viên sẽ nhận được một dĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ các bài giảng, tài liệu liên quan, một số các phần mềm ứng dụng có liên quan tới khóa học.

– Với tài liệu được phát trước, trong từng buổi giảng, các học viên có quyền thảo luận, tranh cãi, và thực hành những tình huống thực tế với các giảng viên và bạn học. Những ý tưởng của học viên luôn được trân trọng, giải quyết thỏa đáng, hoặc được các giảng viên ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu.

– Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ với các giảng viên qua e-mail hoặc hẹn giờ gặp tại văn phòng Viện.

– Mỗi khóa học sẽ được lập một kỷ yếu, tối thiểu gồm các thông tin về: Hình ảnh, cơ quan, ngành nghề, địa chỉ, điện thoại, e-mail, v.v… của giảng viên và học viên, để các học viên có thể trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp thường xuyên với nhau và trao đổi với các giảng viên trong và sau khi kết thúc khóa học.

– Sau mỗi khóa học, học viên được đề nghị và có quyền đánh giá, góp ý về: Nội dung khóa học, phương pháp tổ chức, cơ sở học tập, tài liệu giáo trình, và các vấn đề khác. Góp ý của học viên là cơ sở để Viện có điều kiện cải tiến nâng cao chất lượng, ngày mỗi hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn cho người học, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo.

– Học viên sau tốt nghiệp vẫn có thể liên hệ với Viện để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể tham dự lại một số chuyên đề đã học đối với các khóa học đã đăng ký tham gia để cập nhập thông tin, trau dồi kiến thức

 

Đối tượng tham gia khóa học: Các đối tượng phải tham gia khóa đào tạo là

– Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng.

– Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường.

– Trưởng ca vận hành nhà chung cư, cán bộ kỹ thuật và cán bộ trong Ban Quản lý nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng.

– Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

Download Tài Liệu Khóa học dl