1. TẠI SAO BẠN CẦN THAM DỰ KHÓA HỌC NÀY?

Ngày 30/12/2015 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD hướng dẫn và quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư dành cho các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và các thành viên Ban quản trị nhà chung cư;

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức cập nhật các quy định của pháp luật, nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp là đơn vị được Bộ Xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo, tổ chức khóa học Bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư  theo Quyết định số 543/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

 1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:
 • Kiến thức cơ sở
 • Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
 • Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư
 • Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC);
 • Quản lý vận hành hệ thống thang máy trong nhà chung cư
 • Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải
 • Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư
 • Thực hành tại Ban QLTN
 1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
 • Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng.
 • Cán bộ, nhân viên các bộ phận: xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư.
 • Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư.
 • Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.
 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Khóa học được thiết kế theo hướng ứng dụng, học viên tham dự đầy đủ các buổi lên lớp trên tinh thần thảo luận chuyên đề, kỳ vọng đạt được kiến thức và kỹ năng:

 • Năng lực tư duy: Kiến thức cơ bản và khả năng quản lý vận hành chung cư trong tình thế luôn thay đổi, rủi ro tiềm ẩn.
 • Kỹ năng điều hành: Có khả năng điều tiết các bộ phận nhân sự trong chung cư hoạt động hiệu quả
 1. THỜI GIAN:
 • Thời gian đào tạo: Học 03 buổi/ tuần vào các tối thứ 2-4-6; Dự kiến: 1,5 tháng..
 • Tối từ 18:00 – 21:00 giờ.
 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Nội dung khóa học Khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư

STT Nội dung
 I.     Phần 1: Kiến thức cơ sở
01 Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư

–      Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư

–      Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trình nhà chung cư

–      Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

–      Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư

02 Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

–      Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư

–      Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

II.   Phần 2: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
03 Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư

–      Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư

–      Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung

–      Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư

–      Hướng dẫn việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư

–      Hướng dẫ việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;

–      Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư

–      Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu giữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư

04 Chuyên đề 2: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư

–      Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–      Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–      Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–            Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị (đối với quản lý hệ thống điện, cấp thoát nước và hệ thống thông gió)

05 Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC);

–      Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–            Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn cứu hộ

06 Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống thang máy trong nhà chung cư

–      Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–            Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp tháng máy, thang cuốn

07 Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải

–      Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường nhà chung cư

–      Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–      Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh

–            Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị

08 Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư

–      Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp loại rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm

–      Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư)

–            Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tại nhà chung cư

09 Thực hành tại Ban QLTN

 

Nội dung Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho thành viên Ban quản trị nhà chung cư

STT Nội dung
01 Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư

–      Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư

–      Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trình nhà chung cư

–      Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

–      Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư

02 Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

–      Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư

–      Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

03 Chuyên đề 3: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư

–      Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư

–      Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung

04 Chuyên đề 4: Hợp đồng trong quản lý nhà chung cư

–      Các nội dung cơ quả của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư

–      Phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư

–            Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư

05 Chuyên đề 5: Đọc hiểu bản vẽ liên quan đến nhà chung cư

–            Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư

 

 1. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:
 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ các trương Đại học, tập đoàn, công ty sản xuất – kinh doanh – dịch vụ trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, truyền thông và quảng cáo tiếp thị.
 1. 8. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
 1. HỌC PHÍ:
 • Đối với Khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư: 3.500.000đ/học viên, gồm đầy đủ tài liệu học tập và CD-ROM khóa học.
 • Đối với Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho thành viên Ban quản trị nhà chung cư: 1.500.000 /học viên, gồm đầy đủ tài liệu học tập và CD-ROM khóa học
 • Học cả hai khóa Khóa Quản lý vận hành nhà chung cưKhóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho thành viên Ban quản trị nhà chung cư: 000.000 /học viên

 

 1. CHỨNG CHỈ: Chứng chỉ Viện Leadman – Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cấp.
VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

–         Địa chỉ: 275 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM

–         Tel: (028) 383.86.520

–         Hotline: 0127.347.2222

–         Email: leadman@leadman.edu.vn

www.leadman.edu.vn