Kỹ năng Giám sát và Quản lý sản xuất

Đăng ký

Quản trị sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành các sản phẩm (dịch vụ) đầu ra theo yêu cầu của khách hàng nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định. Hiệu quả của cả một quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác lập kế hoạch sản xuất. Bộ phận sản xuất làm tốt hay không không chỉ phụ thuộc vào công tác quản lý quá trình sản xuất tốt mà còn phụ thuộc vào nhiều bộ phận như: kế hoạch, cung ứng, điều độ, và nhân sự. Sự phối hợp đồng bộ các yếu tố này sẽ giúp cho công tác sản xuất được vận hành hiệu quả, giảm thiểu lãng phí, nâng cao chất lượng, tăng năng suất.

Đơn vị sản xuất là nơi trực tiếp tạo ra hàng hoá sản phẩm và dịch vụ, là nơi người lao động đóng góp sức lực và trí tuệ của họ cho doanh nghiệp, là nơi sử dụng trực tiếp các yếu tố sản xuất như máy móc, nguyên nhiên vật liệu và sức lao động. Do đó, quản lý tốt quá trình sản xuất là chìa khoá đảm bảo thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, giám sát và quản lý điều hành sản xuất là công việc hết sức phức tạp, bởi vì quản lý sản xuất không chỉ là quản lý con người, mà còn bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến kỹ thuật như bố trí mặt bằng sản xuất hợp lý, sắp xếp và bố trí các hoạt động trong dây chuyền sản xuất tối ưu, xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả sản xuất, quản lý và kiểm soát chất lượng sản xuất, quản lý bảo trì máy móc…

Nhằm chia sẻ mối quan tâm trên của các doanh nghiệp, Trung tâm Đào tổ chức khóa học “Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất” với các nội dung và thông tin chi tiết như sau:

Đối tượng: Ban Giám đốc; Trưởng phó các phòng ban chức năng nghiệp vụ; Trưởng phó Phân xưởng sản xuất, quản trị sản xuất; Cán bộ quản lý cấp trung và cấp cơ sở; Tổ trưởng, tổ phó các tổ sản xuất tại nhà máy

Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên có thể:

 • Các khái niệm và mục tiêu về quản lý sản xuất.
 • Nắm vững các phương pháp lập kế hoạch sản xuất, cũng như kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn.
 • Nắm vững các phương pháp bố trí mặt sản xuất và nguyên tắc cân bằng chuyền tương ứng với từng loại mặt bằng.
 • Xác định các chỉ số đo lường hiệu quả sản xuất (OEE)
 • Nắm vững các nguyên tắc kiểm soát và quản lý chất lượng toàn diện
 • Các kiến thức cơ bản về quản lý năng suất và chất lượng vào thực tế ở đơn vị cơ sở, đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng. Các biện pháp nhằm phát hiện và loại trừ các lãng phí cũng được giới thiệu nhằm giúp giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 • Ngoài ra học viên còn được trang bị các nguyên lý cơ bản trong QLSX; Tổ chức công việc như: hoạch định, kiểm soát.

               Nội dung khóa học:  Kỹ năng Giám sát và Quản lý sản xuất

              Khai giảng và thời gian học: Thời gian học: 10 buổi,

              Giảng viên: Gồm các giảng viên ở các trường đại học, các chuyên gia thực tiễn có nhiều kinh nghiệm.

 • ThS Bàng Kim Ngân: Trưởng phòng Quản lý chất lượng và hệ thống sản xuất, Tập đoàn Unilever.
 • ThS Dương Diễm Châu: Phó Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Mở Tp. HCM, nguyên Phó Phòng Tổng hợp Sở Nội vụ Tp. HCM, Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty Du lịch..

              Tài liệu học tập: Bài giảng và tài liệu tham khảo sẽ nhận vào ngày khai giảng.

Đăng ký tại:

 • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
 • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./

Download Tài Liệu Khóa học dl