Lịch khai giảng

STT TÊN LỚP KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ
1 An toàn lao động – vệ sinh lao động 22/07/2019 Học các tối thứ 2-4-6, (18:00-21:00)      700,000
2 Chỉ huy trưởng công trình 22/07/2019 Học các tối 2-4-6,    1,500,000
3 Giám sát thi công 22/07/2019 Học từ tối thứ 2 đến thứ 6,  TG: 1 tháng   1,500,000
4 Chứng chỉ Đấu thầu  22/07/2019 Học các tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 18:00-21:00. 2 tuần    1,200,000
5 Định giá xây dựng 22/07/2019 Học các tối 2-4-6; thời gian 1 tháng    1,500,000
6 Quản lý dự án xây dựng 22/07/2019 Học các tối 2-4-6; thời gian 1 tháng    1,500,000
7 Giám đốc tư vấn dự án đầu tư 22/07/2019 Học các tối 2-4-6; thời gian 1,5 tháng    1,500,000
8 Lập và thẩm định dự án đầu tư 20/08/2019 Học các tối 3 – 5    3,000,000
9 Lập dự toán xây dựng 23/07/2019 Học các tối thứ 3 – 5, thời gian 1,5 tháng    1,200,000
10 Quản lý Tòa nhà 23/07/2019 Học các tối 2-4-6; thời gian 2,5 tháng (18:00-21:00)    5,500,000
11 Quản lý vận hành nhà chung cư 23/07/2019 Học các tối 2-4-6; thời gian 1,5 tháng    3,500,000
12 Quản lý hợp đồng theo điều kiện của FIDIC 25/07/2019 Học các tối thứ 3 – 5, thời gian 3 tuần    2,000,000
13 Pháp luật về hợp đồng 25/07/2019 Học các tối thứ 3 – 5, thời gian 1,5 tháng    1,500,000
14 Kế toán trưởng 25/07/2019 Học các tối 2-4-6; thời gian 1,5 tháng    1,800,000
15 Quản lý hệ thống quy trình sản xuất – chất lượng và năng suất lao động 29/07/2019 Học các tối 2-4-6    1,800,000
16 Khung phân tích và lập kế hoạch kinh doanh 30/07/2019 Học các tối 3-5    1,800,000
17 Quản trị nhân sự 30/07/2019 Học các tối thứ 3 – 5    2,000,000
18 Ứng dụng Ms Project trong Quản lý dự án 29/07/2019 Học các tối 2-4-6; 1 tháng    1,700,000
19 Quản lý kỹ thuật tòa nhà 30/07/2019 Học các tối thứ 3 – 5, thời gian 1,5 tháng (18:00-21:00)    2,000,000
20 Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng 24/06/2019 Học các tối thứ 3 – 5, thời gian 1,5 tháng (18:00-21:00)    1,800,000
21 Giám đốc điều hành – CEO 30/07/2019 Học các tối thứ 3 – 5, thời gian 3 tháng (18:00-21:00)    9,000,000
22 Phân tích quản trị tài chính – CFO ứng dụng 30/07/2019 Học các tối 3 – 5 từ 18:00-21:00, thời gian 1,5 tháng    3,500,000
23 Quản trị HCVP, soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ 24/07/2019 Học các tối 2-4-6    1,800,000
24 Bất động sản
(Môi giới, Quản lý, Định giá)
29/07/2019 Học các tối 2-4-6; thời gian 1 tháng    1,800,000
25 Ứng dụng phong thủy 30/07/2019 Học các tối thứ 3 – 5, thời gian 1,5 tháng    1,500,000
26 Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình 20/08/2019 Học các tối 3 – 5 từ 18:00-21:00, thời gian 2 tuần    1,000,000
27 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc 20/08/2019 Học các tối 3 – 5 từ 18:00-21:00, thời gian 2 tuần    1,000,000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *