Liên hệ Viện LeadMan

Đăng ký

Liên hệ Viện Leadman:

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
LEADMAN SRI
LEADERSHIP AND MANAGEMENT SCIENCE RESEARCH INSTITUTE
275 Nguyễn Trãi – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 383.86.520 – 667.84.847;  Fax: 383.86.521
Email: leadman@leadman.edu.vn

————-

Thông tin tài khoản Viện:

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

SỐ TK: 00 596 392 0001

Tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng

 

Download Tài Liệu Khóa học dl