TẠI SAO BẠN CẦN THAM DỰ KHÓA HỌC NÀY ?

Nếu như bạn đangđang làm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất có mong muốn:

 • Hiểu được mục tiêu của lựa chọn nhà thầu. Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu
 • Nắm vững nội dung hợp đồng đấu thầu.
 • Trình tự, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Nắm được quy trình lựa chọn nhà thầu.

Chương trình này được tổ chức bởi Viện Leadman- Là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ tập đoàn, công ty truyền thông trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

 • Căn cứ thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 của Bộ KH&ĐT quy định về đào tạo khóa học nghiệp vụ dấu thầu.
 • Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 1/07/2014.
 • Căn cứ nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014.

Viện Leadman tuyển sinh khóa học đấu thầu trên toàn Quốc theo luật đấu thầu mới nhất số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014, sau khóa học đấu thầu học viên được cấp chứng chỉ đấu thầu có giá trị trên toàn Quốc.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 • Hiểu được mục tiêu của lựa chọn nhà thầu. Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu
 • Trình tự, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Nắm được quy trình lựa chọn nhà thầu.
 • Nắm vững nội dung hợp đồng đấu thầu.

Có được Giấy chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch & Đầu tư đối với thành viên trong Tổ chuyên gia xét thầu.

Bắt đầu thành công lớn của bạn
bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.

Tell: 383.86.520 – 667.84.847; Email: leadman@leadman.edu.vn

 • Chuyên viên quản lý dự án.
 •  Thành viên Ban Giám đốc,
 • Cán bộ Quản lý xây lắp
 • Cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu của  các trường học, bệnh viện, cơ quan ban, ngành là chủ đầu tư,…
 • Học sinh, Sinh viên chuyên ngành xây dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
KỸ NĂNG BÁN HÀNG & PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG
 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đấu thầu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận.
 • Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đấu thầu.
  NỘI DUNG
1 Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

–         Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

–         Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

–         Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

–         Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

–         Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

–         Các đối tượng áp dụng;

–         Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2 Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

–         Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

–         Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

–         Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3 Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

–         Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

–         Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

–         Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

–         Quy trình chào hàng cạnh tranh;

–         Quy trình chỉ định thầu;

–         Quy trình mua sắm trực tiếp;

–         Quy trình tự thực hiện;

–         Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

–         Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

4 Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

–         Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

–         Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

–         Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

–         Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

–         Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

–         Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

–         Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

–         Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5 Chuyên đề 5: Hợp đồng

–         Nguyên tắc chung của hợp đồng;

–         Hồ sơ hợp đồng;

–         Điều kiện ký kết hợp đồng;

–         Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

–         Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

–         Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

 6 Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

–         Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

–         Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

–         Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

–         Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.

TẠI SAO CHỌN LEADMAN

 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ tập đoàn, công ty truyền thông trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Học viên tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.
 • Học phí hợp lý, phù hợp với nhiều người.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đặng Văn Thanh

Thạc Sĩ: Đặng Văn Thanh

 • Trưởng Khoa Kinh tế và Luật Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh
 • Nguyên là Phó Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia về Thẩm định tài chính,
 • Giảng viên Chương trình Kinh Tế Ứng Dụng Fulbright, Hoa Kỳ tại TP. HCM.
 • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
 • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia

Lê Minh Nhựt

Thạc Sĩ: Lê Minh Nhựt

 • Luật sư, Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh
 • Giảng viên, Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia cố vấn luật pháp cho các Doanh Nghiệp
 • Trưởng văn phòng luật sư Lê Minh Nhựt
 • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
 • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia

Nguyễn Duyên Linh

TS. Nguyễn Duyên Linh tốt nghiệp Học viện Nông học Paris – CH Pháp và Chương trình Fulbright, hiện là giảng viên chuyên ngành Quản lý đất đai, Kinh tế học (Vi mô, Vĩ mô, Kinh tế lượng) tại Đại học Nông Lâm, Đại học Mở và một số trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh.

Ông Linh đồng thời là giảng viên chuyên đề Phong thủy trong chương trình bồi dưỡng kiến thức về bất động sản cho các Tập đoàn tài chính, Công ty Bất động sản và các ngân hàng Sacombank, BIDV…

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Võ Văn Phú Tài

Ông Võ  Văn Phú Tài tốt nghiệp  Kỹ sư điện tử Trường Đại học Bách Khoa từ năm 1993, đến nay ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà:

 • Từ năm 1994 đến năm 2005: Giám sát viên bảo trì khách sạn Omni, Kỹ sư Công ty Landmark
 • Từ năm 2006 đến năm 2008: Kỹ sư trưởng Tòa nhà Vitek
 • Từ 2008 đến nay: Kỹ sư trưởng Tòa nhà The Manor

Phạm Văn Đức

Ông Phạm Văn Đức: Phó Phòng Dịch vụ Kỹ thuật Toà nhà Công ty TNHH TM DV Sinh Tài. Tốt nghiệp Kỹ thuật điện/Điện tử Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM. Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Quản lý tòa nhà ông đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau:

 • Từ năm 1995 đến năm 2010: Trưởng bộ phận kỹ thuật Công ty Caravelle Hotel, Trung tâm thương mại và căn hộ Parkland
 • Từ năm 2011 đến 2014: Trưởng bộ phận M&E Ngân hàng TMCP Sài Gòn
 • Hiện nay: Phó Phòng Dịch vụ Kỹ thuật Toà nhà Công ty TNHH TM DV Sinh Tài

Phạm Xuân Lãng

Ông Phạm Xuân Lãng: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Giảng viên Doanh Chủ – Giám đốc QL BĐS Công ty CP An Phú

Từ 2015 đến nay: Giám đốc quản lý bất động sản Công ty CP An Phú.
Từ 2012 đến 2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty đầu tư BĐS Tương Lai
Từ 2010 đến 2012: Giám đốc quản lý bất động sản Công ty Colliers Việt Nam.
Từ 2008 đến 2010: Giám đốc Kinh doanh tiếp thị và Quản lý bất động sản Công ty Platinum 1.
Từ 2005 đến 2008: Giám đốc Quản lý bất động sản Công ty Colliers.
Từ 2001 đến 2005:  Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ BĐS Sài Gòn
Từ 1996 đến 2001: Giám đốc Quản lý bất động sản Công ty Chesterton International

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Nguyễn Hải Hưng

“Chương trình học của Leadman giúp tôi nắm vững những kiến thức, nghiệp vụ một cách nhanh chóng để phục vụ cho công việc của mình. Nhờ đó mà sự nghiệp của tôi cũng được thăng tiến.”

Đặng Hoàng Nami

“Gởi tới Thầy Cô Viện Leadman lời cảm ơn chân thành nhất. Những bài học lí thú, những lời chia sẻ tận tình của các Thầy Cô không chỉ giúp tôi giải quyết những khó khăn trong công việc mà còn giúp tôi học được những bài học quý giá khác.”

Phạm Hiển

“Được học từ những Thầy Cô giỏi, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề và kiến thức sâu rộng là điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất, cảm ơn Viện Leadman.”

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Lê Quang Trung

”Bên cạnh có thêm nhiều kiến thức hữu ích, tôi còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các Thầy cô. Không chỉ là kiến thức mà còn là những kinh nghiệm thực tế quý báu giúp tôi phát triển sự nghiệp của mình”

Trần Duy Hải

”Để trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, bên cạnh những kiến thức và kĩ năng đã có, tôi nhận thấy mình cần có thêm kiến thức và kinh nghiệm để phát triển. Leadman đã cho tôi điều đó.”

Trịnh Đình Hào

”Là người quản lí, tôi không tránh khỏi áp lực công việc, vì thế để công việc được hiệu quả nhất tôi tìm đến Viện Leadman để tiếp thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế quý báu từ các Thầy Cô, nhờ vậy mà công việc của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều.”

KHÓA HỌC NỔI BẬT KHÁC

CEO – Giám đốc điều hành

Chương trình học qua thực tiễn sẽ giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp khó khăn doanh nghiệp, mỗi chuyên đề sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể áp dụng sau buổi học.

Chi tiết

Quản lý tòa nhà

Chương trình đào tạo xoay quanh 05 lĩnh vực mà cán bộ quản lý tòa nhà phải thực hiện: Quản lý nhân lực, Vận hành và quản lý tài sản, Quản lý tài chính, Quản lý khách hàng, Quản lý rủi ro

Chi tiết

Giám sát thi công xây dựng

Khóa học dành cho các bạn đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và công trình thủy lợi, thủy điện.

Chi tiết

CEO – Giám đốc điều hành

Chương trình học qua thực tiễn sẽ giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp khó khăn doanh nghiệp, mỗi chuyên đề sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể áp dụng sau buổi học.

Chi tiết

Quản lý tòa nhà

Chương trình đào tạo xoay quanh 05 lĩnh vực mà cán bộ quản lý tòa nhà phải thực hiện: Quản lý nhân lực, Vận hành và quản lý tài sản, Quản lý tài chính, Quản lý khách hàng, Quản lý rủi ro

Chi tiết

Giám sát thi công xây dựng

Khóa học dành cho các bạn đang làm công tác kỹ thuật, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và công trình thủy lợi, thủy điện.

Chi tiết