Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và Lập, Thẩm định dự án đầu tư

Đăng ký

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ LẬP, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Module I: Phân tích, lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (khai thác cảng)

Để triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được tầm nhìn trong dài hạn theo sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã xác định, cần được cụ thể hóa những chương trình, dự án và kế hoạch hành động cho từng thời kỳ trung, ngắn hạn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay lãnh đạo các cấp tại nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung còn lúng túng trong việc xây dựng, trình bày và thực hiện kế hoạch hoặc dự án. Hạn chế này đe dọa đến việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong tương lai.

Mục tiêu học phần:

Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp kiến thức và kỹ năng lập và trình bày kế hoạch kinh doanh. Qua đó có thể thiết kế và/hoặc điều chỉnh công tác xây dựng và trình bày kế hoạch của doanh nghiệp mình. Mục tiêu cụ thể như sau:

 • Nắm được khung phân tích xây dựng và trình bày kế hoạch kinh doanh. Qua đó giúp người học thiết kế và/hoặc điều chỉnh hệ thống quản lý, cũng như thực hiện các công tác lập và trình bày kế hoạch kinh doanh của đơn vị;
 • Xây dựng được các thông số dự đoán (assumptions) phục vụ cho thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ở góc độ định tínhđịnh lượng;
 • Xây dựng các kịch bản (tình huống) kinh doanh khác nhau ứng với các kịch bản thay đổi các thông số dự đoán từ môi trường kinh doanh và yếu tố nội tại của doanh nghiệp (phân tích rủi ro kinh doanh).

 Module II: Lập và thẩm định dự án đầu tư khai thác cảng:

Làm sao phát hiện, ngăn chặn những dự án xấu để không gây lãng phí vốn đầu tư? Làm sao không bỏ sót các dự án tốt trong qui luật ngày càng khan hiếm các nguồn lực? Đó là những vấn đề mà những người làm công tác thẩm định dự án đầu tư phải trăn trở, giải quyết. Nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết trên, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp. Trung tâm CPA phối hợp tổ chức các Khoá học Lập và thẩm định dự án đầu tư. Một số thông tin về khóa học như sau:

Nội dung khóa học:

 • Hướng dẫn nội dung lập một dự án đầu tư theo hướng dẫn của các văn bản pháp quy hiện hành, quy trình thẩm định, phê duyệt của dự án. Quy trình thực hiện dự án đầu tư.
 • Giúp chủ đầu tư ra quyết định đầu tư để lựa chọn phương án tốt nhất, đầu tư đúng hướng và đạt hiệu quả.
 • Lập các báo cáo tài chính dự toán: báo cáo lãi, lỗ; bảng cân đối kế toán. Lập báo cáo ngân lưu dự án theo hai quan điểm: chủ đầu tư và ngân hàng.
 • Sử dụng kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các tiêu chí đánh giá dự án. Đưa lạm phát vào dòng ngân lưu, tính toán giá trị danh nghĩa và thực.
 • Thẩm định dự án theo các quan điểm khác nhau: quan điểm chủ đầu tư hay cổ đông, quan điểm của ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính cho vay, của cơ quan quản lý ngân sách nhà nước.
 • Thực hành thiết lập và thẩm định một dự án đầu tư trên bảng tính Excel.
 • Tiến hành phân tích rủi ro của dự án theo các bước từ đơn giản đến phức tạp: phân tích độ nhạy, phân tích kịch bản, phân tích mô phỏng rủi ro. Ứng dụng các chương trình phần mềm phân tích rủi ro (Crystal ball).

Ban giảng viên

 1. TS Nguyễn Tấn Bình, Viện trưởng Viện Leadman, Giảng viên Fulbright
 2. TS Huỳnh Thanh Điền, Giám đốc phát triển dự án, Tông Công ty 28, Giảng viên Leadman
 3. ThS Đặng Văn Thanh, Trưởng Khoa Kinh tế và chính sách công, Trường Đại học Mở Tp. HCM, Giảng viên Fulbright

Chứng nhận cuối khóa: Do Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp cấp.

Khai giảng và thời gian học:

Tài liệu học tập: Bài giảng và tài liệu tham khảo sẽ nhận vào ngày khai giảng.

Đăng ký tại:

 • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: (028)38.38.65.20 – (028)39.15.26.76; Email: leadman@leadman.edu.vn
 • Trung tâm CPA, 97 Võ Văn Tần, Q.3 (P.303); ĐT: (028) 39.300.255; Email: cpa@ou.edu.vncpa.edu.vn.

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Trân trọng kính chào,

 

Download Tài Liệu Khóa học dl