THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

(Quản trị nguồn nhân lực)

Nhằm góp phần cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhân sự, các nhà quản trị tại các công ty, tổ chức kinh tế; Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM tổ chức khóa học Quản trị nguồn nhân lực với một số thông tin chi tiết như sau:

  • Nội dung khóa học: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên, Hoạch định và quản lý hệ thống lương bổng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Xây dựng tổ nhóm làm việc hiệu quả, Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức, Pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động; Thuế thu nhập, BHXH và y tế; Quản lý hệ thống thông tin nhân sự.
  • Ban giảng viên: Gồm các giảng viên ở các trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín, cán bộ quản lý nhân sự tại Tổng Công ty và Tập đoàn kinh tế.
  • Đối tượng học viên: Trưởng, phó phòng Tổ chức – nhân sự, trợ lý – chuyên viên tổ chức nhân sự tại các Công ty, cơ quan đơn vị;
  • Chứng nhận: Do Viện Leadman – Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cấp.
  • Đăng ký tại:
    • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: 38.38.6520; 667.84.867 – 667.84.967 – 667.81.867; Tel/Fax: 38.38.6521; E-mail: leadman@leadman.edu.vn
  • Lịch học: Tuần học 2 buổi Tối Thứ 3-5 (từ 18h – 21h) / 3 tuần
  • Chi phí trọn khóa: 2.000.000 đồng/học viên, gồm: toàn bộ tài liệu học tập; đĩa CD-ROM của khóa học; trang thiết bị học tập đầy đủ, tiện nghi.

Các thông tin khác, xin vui lòng liên hệ các số điện thoại, fax, E-mail, Website nêu trên.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ BAN GIẢNG VIÊN

TT Nội dung Thời

lượng

(tiết)

Giảng viên
I. NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
01 –         Tổ chức nhân sự: Phân tích công việc , mối quan hệ giữa các bộ phận, phòng ban,

–         Tuyển dụng: Chính sách, quy trình, các phương pháp phỏng vấn, vấn đề hội nhập người mới

4 ThS Dương Diễm Châu

Trường ĐH Mở TP.HCM

ThS Trần Minh Trọng

GĐ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Leadman

02 –         Quản lý và đánh giá năng lực của nhân viên

–         Xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá và cải tiến năng lực làm việc của nhân viên

–                   Mô hình đánh giá năng lực theo hệ thống MBO

–         Động viên, tạo động lực làm việc cho nhân viên

4 ThS Dương Diễm Châu

Trường ĐH Mở TP.HCM

ThS Trần Minh Trọng

GĐ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Leadman

03 –         Hoạch định và quản lý hệ thống lương bổng trong doanh nghiệp

–                   Các cơ sở trả lương (dựa trên kỹ năng, công việc hay năng lực thực tế). Xây dựng định mức lao động, phân tích đánh giá công việc.Nghiên cứu cơ cấu trả lương, thưởng theo triết lý 3P

–                   Quy trình xây dựng hệ thống tiền lương, hệ thống đánh giá, trả công. Xây dựng thang bảng lương và quy chế lương của công ty, chính sách tiền lương và phúc lợi của công ty

4 ThS Dương Diễm Châu

Trường ĐH Mở TP.HCM

ThS Trần Minh Trọng

GĐ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Leadman

04 –         Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

–         Những nguyên tắc, phương pháp và quy trình thực hiện việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

–         Quy trình hoạch định và phát triển nghề nghiệp

–         Đánh giá hiệu quả đào tạo

4 ThS Dương Diễm Châu

Trường ĐH Mở TP.HCM

ThS Trần Minh Trọng

GĐ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Leadman

  II. NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ CON NGƯỜI    
05 –         Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

–                   Vai trò của người lãnh đạo, các kỹ năng của người lãnh đạo, lãnh đạo theo tình huống và nhân sự

–         Kỹ năng điều hành hội họp, hội nghị;

–         Lập kế hoạch triển khai công việc, từ ý tưởng đến hành động

–                   Ủy quyền hiệu qủa để nâng cao hiệu suất công việc

–         Động viên nhân viên để nâng cao tinh thần và hiệu quả công việc

–                   Xây dựng tổ nhóm làm việc hiệu quả, những yếu tố tạo nên tổ nhóm làm việc hiệu quả, xử lý xung đột

–         Đàm phán và thương lượng hiệu quả, hợp tác và đạt được mục tiêu kỳ vọng

04 ThS Dương Diễm Châu

Trường ĐH Mở TP.HCM

ThS Trần Minh Trọng

GĐ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Leadman