Quyết định 99/QĐ-BXD ngày 21 tháng 04 năm 2017

Đăng ký

Ngày 21/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 99/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Leadman có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư.

qd-bxd-dao-tao-quan-ly-van-hanh-chung-cu-1

qd-bxd-dao-tao-quan-ly-van-hanh-chung-cu-2

Download Tài Liệu Khóa học dl