chia sẻ về leadman

Đăng ký

Chia sẻ về Leadman

Sau đây sẽ là những chia sẻ của các học viên đã từng tham gia học tập tại Leadman và hiện nay đang giữ những chức vụ cũng như đang công tác trong nhiều tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài.