định giá xây dựng

Đăng ký

Khóa học Định giá xây dựng

Khóa học nhằm đáp ứng điều kiện năng lực cho tổ chức và cá nhân hành nghề trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Kết quả kiểm tra khóa học Kỹ sư định giá K.29

Anh Chị học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân. Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ chức (ĐT: 38.38.6520 hoặc email: leadman@leadman.edu.vn) để kịp thời điều chỉnh. […]