giám đốc tư vấn dư án đầu tư xây dựng

Đăng ký

Khóa học Giám đốc dự án

Khóa học nhằm giúp nắm được các quy định hiện hành, những công cụ và kỹ thuật quản lý dự án tiên tiến đang được áp dụng ở các nước có nền kinh tế phát triển, cũng như các kỹ năng cần thiết của một Project Manager.