giám sát thi công xây dựng công trình

Đăng ký

Khóa học Giám sát thi công xây dựng công trình

Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp gửi nội dung chi tiết của Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành.

Kết quả kiểm tra khóa học Giám sát thi công K.41

Anh Chị học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân. Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ chức (ĐT: 38.38.6520 hoặc email: leadman@leadman.edu.vn) để kịp thời điều chỉnh. […]