khóa học nghiệm thu công trình

Đăng ký

Khóa học Nghiệm thu thanh quyết toán công trình

Khóa học nghiệm thu công trình cung cấp cho học viên kiến thức, cập nhật các văn bản mới về nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề thực tế.