kỹ năng lập kế hoạch

Đăng ký

Khóa học lập kế hoạch công việc

Khóa học lập kế hoạch công việc (kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc) là một kỹ năng cần thiết không chỉ với các cấp lãnh đạo mà còn với toàn thể nhân viên trong công ty.