leadman

Đăng ký

Lễ Khai giảng lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)

Sáng ngày 19/12, tại Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp Leadman diễn ra lễ khai giảng Chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).

Liên hệ Viện LeadMan

Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: 38.38.6520; 667.84.867 – 667.84.967 – 667.81.867; Tel/Fax: 38.38.6521; E-mail: leadman@leadman.edu.vn