MBA

Đăng ký

Lễ Khai giảng lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)

Sáng ngày 19/12, tại Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp Leadman diễn ra lễ khai giảng Chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).

Tuyển sinh Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh

Căn cứ Biên bản làm việc giữa Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM với Trường Đại học Văn Hiến về việc tổ chức đào tạo tạo trình độ Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh cho […]