pháp luật hợp đồng

Đăng ký

Khóa học Kiến thức Pháp luật hợp đồng

Khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật những quy định pháp luật về hợp đồng, các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp trong hợp đồng.