phong thủy

Đăng ký

Khóa học phong thủy

Khóa học nhằm giúp những người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, kiến trúc và xây dựng hiểu sâu hơn về triết lý của thuật phong thủy và đặc biệt ứng dụng được vào thực tiễn công tác, tư vấn, giới thiệu cho khách hàng.