quản lý đầu tư xây dựng công trình

Đăng ký

Kết quả kiểm tra khoá học Quản lý dự án K28

Anh Chị học viên vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân. Nếu cần sửa đổi, bổ sung, báo gấp về Ban tổ chức (ĐT: 38.38.6520 hoặc email: leadman@leadman.edu.vn) để kịp thời điều chỉnh. […]