quản lý tòa nhà

Đăng ký

Khóa học quản lý tòa nhà

Khóa học quản lý tòa nhà gồm cao ốc văn phòng, khu thương mại, chung cư, cũng như quản lý bất động sản nói chung là lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam, đội ngũ cán bộ chuyên viên quản lý chủ yếu là tự đào tạo thông qua thực tế công việc.