Your SEO optimized title

Author Archives: dinhnam

Đề án nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

hội thảo

Ngày 4/7, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã chủ trì họp Hội đồng thẩm định Đề án “Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của các hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Đề án này […]