Your SEO optimized title

Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị

Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị

Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị

Khai giảng Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị. Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp cho các học viên là giám đốc, kế toán trưởng, trợ lý giám đốc doanh nghiệp.

Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị

Tham dự khóa học chủ chốt là Giám Đốc, Phó Giám Đốc các đơn vị trực thuộc. Trưởng Phó Phòng Tài Chính, Kế Hoạch và Đầu Tư.

Giảng viên Nguyễn Tấn Bình là người trực tiếp giảng dạy học viên.

Bao gồm 4 buổi học:

Buổi Thứ Ngày Giờ
01 (Tối) Thứ Sáu 07/9 17:00 – 20:00
02 (Tối) Thứ Hai 10/9 17:00 – 20:00
03 (Tối) Thứ Ba 11/9 17:00 – 20:00
04 (Tối) Thứ Tư 12/9 17:00 – 20:00

Triết Lý

Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đâu phải chỉ luôn có được từ sản xuất, thương mại những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thông thường. Một quyết định tài chính (financing decision) hoặc/và quản trị tài chính (financial management) cũng có thể mang lại cho công ty hay các nhà đầu tư, dù bất kỳ lĩnh vực nào, những hiệu quả to lớn, và tất nhiên, hoặc có thể dẫn đến phá sản.

Quản lý, nói đến cùng là ra quyết định về tương lai. Những thứ đã qua, trong đó kết quả thể hiện trên các báo cáo tài chính đã thuộc về quá khứ và “không thể quản lý” được nữa. Nói cách khác nó là kết quả của các quyết định ở trước đó. Quản lý là ra quyết định trong hiện tại để thay đổi, cải thiện tương lai phù hợp hơn, thông minh và tốt đẹp hơn. Những quyết định quan trọng về tài chính, đầu tư như vậy không thể chỉ là cảm tính mà phải dựa trên nền tảng kiến thức có được từ sự nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng.

Mặt khác, cũng do ảnh hưởng từ tư duy kinh tế kế hoạch, nhiều người cho rằng tài chính – kế toán chỉ dành cho những người được đào tạo chuyên nghiệp/kế toán viên, mà quên rằng chủ doanh nghiệp/giám đốc mà phần lớn có thể là những nhà kỹ thuật, chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm cuối cùng và toàn diện về hoạt động doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực tài chính, đầu tư.

Trong nguồn lực thời gian có hạn, các nhà quản lý cấp trung, hầu hết là các kỹ sư kỹ thuật sẽ được dẫn dắt vào những vấn đề cốt lõi nhất và có thể ứng dụng vào công việc hằng ngày.

Mục Tiêu Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị

Sau khóa học này, học viên có thể:

  1. Hiểu và lập báo cáo dòng tiền (ngân lưu), báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền, một vấn đề “sinh tử” của hoạt động doanh nghiệp.
  2. Đánh giá hiệu quả tài chính để ra quyết định các dự án đầu tư, thuyết phục dựa trên các tiêu chí khoa học.
  3. Thực hành đánh giá dự án trên bảng tính Excel.

Phương Châm và Phương Pháp

Trên tinh thần lấy người học làm trung tâm (student-centered learning), nỗ lực của học viên sẽ đóng vai trò quyết định, giảng viên là những người hướng dẫn (Instructors). Ngôn ngữ sử dụng trên lớp là đơn giản, đời thường, không hàn lâm, học thuật, dành cho các nhà quản lý không chuyên ngành tài chính. Theo đó, trong từng buổi học, giảng viên sẽ giới thiệu ngắn gọn những cốt lõi của cơ sở lý thuyết, gợi ý thảo luận và thực hành những tình huống nhỏ tại lớp. Những nội dung có tính chất khái niệm, dù vẫn chuẩn bị slides, học viên tự đọc thay vì mất thời gian diễn giảng trên lớp.

Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị
Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị

Các bài giảng được chuyển trước cho học viên (hard copy hoặc/và files). Cần phải đọc trước khi đến lớp và dùng chúng để theo dõi bài giảng và ghi chú trên lớp khi cần.

Ưu tiên sử dụng dữ liệu đơn vị/ngành viễn thông để minh họa bài giảng.

Yêu Cầu Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị

Học viên đến lớp đầy đủ các buổi học, đọc trước các bài đọc yêu cầu, tích cực thảo luận trong lớp. Việc đọc trước khi đến lớp là quan trọng để có thể theo dõi bài giảng. Đặt câu hỏi (hay thực tế) cho giảng viên và tham gia thảo luận.

Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị
Khóa Học Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Dành Cho Nhà Quản Trị

Tài Liệu Đọc Bắt Buộc

  • Nguyễn Tấn Bình, Tài chính – kế toán dành cho nhà quản trị. Nhà xuất bản Thống kê, 2007, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế tái bản lần 4, năm 2016.
  • Bài giảng trên Power Point.Các FILES EXCEL như là những phần mềm ứng dụng. Sẽ được hướng dẫn và chuyển giao cho học viên để áp dụng trong và sau khóa học.
  • Các Tài Liệu Khuyến Khích

    Nguyễn Tấn Bình, Quản trị tài chính, NXB ĐHQG HCMC, tái bản lần 8, 2013.

Chương Trình Chi Tiết

05 Thực hành phân tích dự án trên Excel (*)

§  Dự án dịch vụ

§  Dự án sản xuất

01 Tối T2 (10/9)
06 Phân tích rủi ro dự án và Suất chiết khấu

§  Kỹ thuật phân tích rủi ro: độ nhạy, tình huống, mô phỏng với Crystal ball

§  Hướng dẫn phương pháp tính toán suất chiết khấu cho dự án. Thuộc các ngành nghề khác nhau để ứng dụng trong thực tiễn.

01 Tối T3 (11/9)
  Tổng cộng (buổi) 04  

(*) Case study: Thực hành thẩm định một dự án đơn giản trên bảng tính Excel. Hoặc/và một dự án thực tế tại VNPT-HCMC.

(**) Để khóa học hiệu quả, người học cần mang theo laptop khi tham gia trên lớp.

Lịch Khai giảng: Khóa học Thẩm định dự  án đầu tư

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *