THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG

KỸ NĂNG ỨNG DỤNG MS PROJECT TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án xây dựng là một tiến trình từ lập kế hoạch, tổ chức và quản lý việc phân bổ các nguồn lực và giám sát việc thực hiện các công tác phù hợp với mục tiêu đã đề ra trong điều kiện giới hạn về nguồn nhân lực, vật lực, chi phí và thời gian. Một kế hoạch dự án từ đơn giản chỉ bao gồm vài ba công tác cho tới một công trình xây dựng giá trị hàng trăm tỷ đồng đều bao gồm 3 giai đoạn: (1) Lập kế hoạch, (2) Theo dõi và quản lý dự án, (3) Kết thúc dự án. Nếu chúng ta thực hiện tốt 3 giai đoạn này thì cơ hội thành công dự án càng cao. Muốn vậy, công tác lập kế hoạch và quản lý dự án đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chủ yếu sự thành bại của cả dự án.

Microsoft Project sẽ giúp chúng ta lập kế hoạch, theo dõi và quản lý công tác triển khai thực hiện dự án trong điều kiện bộ máy quản lý có giới hạn. Trước hết, Microsoft Project sẽ giúp ghi nhớ toàn bộ các công tác phải thực hiện của dự án vào cơ sở dữ liệu của máy tính. Trên cơ sở này, MS Project sẽ tính toán và lập ra kế hoạch thực hiện dự án giúp chúng ta quản lý việc triển khai dự án đúng tiến độ với chi phí thấp nhất. Khi cung cấp đầy đủ thông tin về các công tác phải thực hiện, MS Project sẽ giúp chúng ta biết được thời gian bắt đầu và kết thúc của từng hạng mục công tác, chi phí cần thiết để thực hiện và thời gian kết thúc dự án.

Nhằm giúp các cán bộ nắm bắt một công cụ quản lý dự án hữu ích, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp tổ chức lớp Kỹ năng sử dụng MS Project với một số thông tin chi tiết như sau:

  • Lịch học: Tuần học 3 buổi vào các buổi tối Thứ 2 – 4 – 6; từ 18:00 đến 21:00;
  • Đối tượng: Cán bộ – Chuyên viên quản lý dự án; Cán bộ điều hành doanh nghiệp xây dựng, Kỹ sư giám sát công trình; Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư; Sinh viên chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế – Kỹ thuật.
  • Chứng nhận: Do Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp cấp.
  • Đăng ký và học tại:
    • Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp; 275 Nguyễn Trãi, hoặc 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, ĐT: 38.38.6520; 667.84.867 – 667.84.967; Tel/Fax: 38.38.6521; E-mail: leadman@leadman.edu.vn
  • Chi phí trọn khóa: 1.800.000 đồng/học viên, bao gồm: đầy đủ tài liệu các môn học.

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

 Chương trình học và Ban giảng viên

STT Nội dung chi tiết Giảng viên
01 Giới thiệu về MS project

–     Giới thiệu vai trò của MS project trong quản lý dự án

–     Giới thiệu về sơ đồ Gantt và Pert

–     Khái niệm về WBS, Critical Path (đường Gantt) và cách giảm tiến độ của dự án

–     Giới thiệu về Total slack và Free Slack

–     Các dạng liên kết giữa các công việc

 

 

Ths Phạm Sanh

Ths Lương Văn Cảnh

 

02 Khởi động và nhập dữ liệu dự án

–          Khởi động MS project, tạo tập tin mới và giới thiệu thanh công cụ

–                    Giới thiệu các buớc thành lập dự án trong MS project

–          Nhập ngày bắt đầu dự án

–          Nhập lịch công việc chuẩn cho dự án

–          Nhập những kiểu về thời khóa biểu

 

 

Ths Phạm Sanh

Ths Lương Văn Cảnh

 

03 Tạo sơ đồ Gantt

–         Nhập danh sách tất cả công việc cho dự án

–         Kết nối tất cả các công việc (FS, SS, SF và FF)

–         Chèn công việc mới, xóa công việc

–                   Giảm thời gian dự án bằng cách dùng đường Gantt

–         Thực hành một dự án cụ thể trên máy

 

 

Ths Phạm Sanh

Ths Lương Văn Cảnh

 

04 Phân bố nhân lực cho dự án

–         Tạo cơ sở dự liệu nguồn lực cho dự án

–         Những cách nhập giới hạn của dự án

–         Những loại chính về giới hạn của dự án

–         Sử dụng Filters trong dự án và sử dụng Filters để bỏ đi những giới hạn

 

 

Ths Phạm Sanh

Ths Lương Văn Cảnh

 

05 Nguồn lực

–         Phân bổ nguồn lực

–         Tạo dữ liệu nền cho nguồn lực

–         Xem Resource sheet trong dự án

–         Xem việc sử dụng nguồn lực

–         Điều chỉnh và phân bố khối lượng công việc

–         Thêm và giảm nguồn lực

–         Phân bố nguồn lực nhầm sử dụng hiệu quả nguồn lực

–         Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực cho dự án

 

 

Ths Phạm Sanh

Ths Lương Văn Cảnh

 

 

06

Theo dõi tiến độ của dự án

–         Nhập vào thực tế bắt đầu và ngày hoàn thành

–         Nhập thời gian còn lại

–         Nhập công việc đã hoàn thành cho nguồn lực cụ thể

–         Phân bố chi phí cố định cho từng công việc

–         Xem chi phí cho từng nguồn lực

–         Những cách khác nhau để nhập dử liệu thực tế

–         Sử dụng những bảng công việc cho các công việc

–         Cách vẽ đường “progress line” cho dự án

–         Thành lập và xem đường cơ bản cho dự án

–         Xem tình hình tiến độ của dự án bằng Gantt chart

 

 

Ths Phạm Sanh

Ths Lương Văn Cảnh

 

07 –         Giới thiệu khái niệm: CPI, SPI, BCWS, BCWP, ACWP, SV, CV, BAC, EAC và VAC Phần Monotoring bằng Earned value

–         Phần Tracking Progress

–         Bài tập về theo dõi tiến độ và chi phí cho dự án. Vẽ đường cong S cho chi phí dự án

Ths Phạm Sanh

Ths Lương Văn Cảnh

 

08 –         Thực tập: Tài chính dự án trong MS Project Ths Phạm Sanh

Ths Lương Văn Cảnh